Türkiye için genel olarak kullanımda olan com.tr, gov.tr, org.tr vb. alan adı uzantılarına ek olarak uzantısı .tr olan alan adlarının kayıt işlemleri de başladı. BTK tarafından yayınlanan, İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne dayanarak hazırlanan “a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar metninin 25.08.2023 tarihinde yayımlanması ile birlikte alan adı tahsis sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Devlet kurumları için bu işlemler zaten başlamıştı, şimdi ise kamu kurumları için Kasım ayında süreç başlayacak.

TRABİS tarafından sağlanacak alan adları arasında “a.gov.tr”, “a.edu.tr”, “a.tsk.tr”, “a.bel.tr”, “a.pol.tr”, “a.k12.tr” bulunuyor. Bu alan adlarından “.tr” ye ücretsiz tahsis yapılacak.

Yeni “.tr” uzantısının 13 Eylül tarihinden itibaren test sürecinde olduğunu bildirmek isteriz ancak ilk süreçte bireysel ve kurumsal olarak alan adı kaydı yapmak maalesef mümkün değil. Testlerinin tamamlanmasından sonra, “com.tr” uzantılı sitelerin ise “a.tr” sistemine geçişleri sağlanacak.

Bildiriye göre 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlayan süreçte, var olan alan adlarının sahiplerine “.tr” uzantılı alan adlarını alabilmeleri için öncelik verilmiştir. (Örneğin alanadı.gov.tr sahibine alanadı.tr için öncelik tanınacaktır). Öncelik süreci tamamlandıktan sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı ile halihazırda kayıt edilen diğer belgesiz uzantılar gibi “.tr” uzantılı alan adları da tahsis edilebilecektir.

Öncelik esnasında aşağıda detayları da yer alan üç farklı kategoride tahsis süreçleri yürütülecektir. Bu kategorideki aşamaların tamamlanmasının ardından ise “ilk gelen alır” kuralı devreye girecek ve diğer uzantılar gibi kayıt işlemleri devam edecektir.

  1. Kategori: Bu kapsamda öncelik verilecek uzantılar Tebliğ’in 27. Maddesinde sayılan “gov.tr”, “edu.tr”, “tsk.tr”, “bel.tr”, “pol.tr”, “k12.tr” uzantılı alan adlarından 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle tahsisli olanlardır. Sayılan uzantılar için hiyerarşik sıra göz önünde bulundurularak (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir) “a.tr” yapısındaki alan adlarının tahsisleri tamamlanacaktır. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 2. Kategori kapsamındaki tahsis işlemlerine geçiş yapılacaktır.
  2. Kategori: 2. kategoride, 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilecektir. Bu kapsamda üç aylık bir süre öngörülmüş olup 1. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk bir aylık süreçte başvurular alınacak (başvuru ile birlikte sayılan niteliklerin karşılandığına dair belgeler de iletilecektir) ve sonraki iki aylık süreçte ise değerlendirme ve tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 3. Kategori işlemlerine geçiş yapılacaktır.
  3. Kategori: 3. kategori kapsamında uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği uygulanacak olup sırası ile Usul ve Esas’ta belirlenen “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr” uzantılı alan adlarından 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli bulunanlara öncelik verilecektir (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir). Bu kapsamda dört aylık bir süre öngörülmüş olup 2. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde başvurular alınarak talepler toplanacak ve sonraki bir aylık süreçte değerlendirme yapılarak tahsisler gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığı ilişkin duyuru yayımlanacaktır.

Türkiye’de hosting artık daha.netBu içeriklere ve hizmetlerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazıyı yararlı buldunuz mu ?