Elektronik Ticari İleti Aydınlatma ve Onay Metni

CLOUD TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Elektronik Ticari İleti Aydınlatma ve Onay Metni

Ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla CLOUD TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. olarak ticari elektronik ileti göndererek müşterilerimizi, bayilerimizi ve üçüncü kişileri bilgilendirmek ürünlerimize ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak istemekteyiz.

Bu kapsamda işbu onay metninde yazılı iletişim seçeneklerine onay verdiğinizde ticari elektronik ileti gönderimleri başlayacak ve tarafınızca ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar edecektir.

Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.