İçinde yaşadığımız teknoloji çağı pek çok alanda sayısız fırsatlar sunuyor. Günlük hayatımızda birçok işimizi internet üzerinden kolayca hallediyoruz. İş hayatımızda teknolojinin imkanlarını kullanarak birçok süreci hızlıca sonuçlandırıyoruz. Büyük işletmeler teknolojinin imkanlarından yararlanmak konusunda genel olarak daha başarılı. KOBİ’ler tarafında ise süreçler yeterince hızlı ilerlemiyor. KOBİ’lerin web olanaklarına ilgisi giderek artsa da henüz yeterli düzeye ulaşmadığını görüyoruz. Web teknolojilerine ilgi duyan KOBİ’ler ise istedikleri hizmetlere erişim konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Özellikle web hosting alanında inceleme ve karar alma süreçleri yavaş ilerliyor. Hosting (barındırma) hizmetlerinin kendine özgü bir terminolojisinin olması, hızlı aksiyon alamamalarına neden oluyor. KOBİ’ler için web hosting rehberimizde, KOBİ’lerin bu hizmetlerden yararlanmalarını kolaylaştıracak bazı temel konulara kısaca açıklık getiriyoruz.

KOBİ’nin Tanımı ve Önemi Nedir?

Önce kısaca KOBİ’den bahsedelim. Sözcük anlamı itibariyle KOBİ, küçük ve orta büyüklükte işletme demektir. Hangi işletmelerin bu kategoride yer alacağı ilgili yönetmeliğe göre belirlenmekte. 2005/9617 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te 2022 yılında önemli bir değişiklik yapıldı. KOBİ olmayı belirleyen kriterlerden biri olan yıllık net satış hasılatı kriteri 125 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltildi. Fakat çalışan sayılarıyla ilgili kriterler korundu. Bu değişime göre çalışan sayısı 50 kişiyi aşmayan ve yıllık en fazla 50 milyon lira ciro yapan işletmeler küçük işletmelerdir. 250’den az çalışana sahip ve yıllık cirosu 250 milyon liradan az olan işletmeler ise orta büyüklükte işletmedir. 10’dan az çalışana sahip ve yıllık cirosu 5 milyon liranın altındaki işletmeler ise mikro işletmedir.

Ülkemizde KOBİ’ler birçok alanda üretim ve satış faaliyetlerinin en önemli bileşenlerinden biri konumunda. 2020 verilerine göre ülkemizde toplam ihracatta küçük ölçekli işletmelerin payı %13,5 düzeyinde. Orta ölçekli işletmelerin payı ise %19,4 düzeyine ulaştı. Diğer taraftan ithalata baktığımızda küçük işletmelerin payının %6,4 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Orta ölçekli işletmelerin payı ise %16,2 düzeyinde. İhracatta ve ithalatta böyle bir paya sahip KOBİ’ler, kârlılıklarını artırmak için son yıllarda web teknolojilerine daha fazla ilgi duymaya başladı. Nitekim ülkemizde ve dünya genelinde internet kullanımı arttıkça her alanda sektörel büyüme gerçekleşiyor. Pazar paylarını artırmak isteyen KOBİ’ler web alanına giderek daha fazla kaynak ayırıyor. Bu bağlamda KOBİ’ler için web hosting hizmetleri giderek daha önemli hale geliyor. KOBİ’lerin bu konularda bilgi ve destek ihtiyaçlarını karşılamak için arama motoru kullanımları artıyor.

KOBİ’ler İçin Web Hosting Hizmetleri Niçin Önemlidir?

Günümüzde internete erişim imkanlarının artması, kullanıcıların KOBİ’lere bakış açısını doğrudan etkilemekte. Hangi alanda olursa olsun kendi web sitesine sahip olmayan KOBİ’ler günümüz şartlarında düşük bir rekabet gücüne sahiptir. KOBİ’den ürün veya hizmet satın almak isteyenlerin ilk yapacağı şeylerden biri KOBİ’nin internet sitesini incelemek olacaktır. Performansı kötü bir web sitesi KOBİ’nin dijital dünyadaki imajına zarar verir. Örneğin WordPress site yapımı konusunda deneyim kazanmadan oluşturulacak bir web sitesi KOBİ’nin imajını olumsuz etkiler. Oysa web teknolojilerinden etkin şekilde yararlanan KOBİ’ler, dijital dünyada olduklarından çok daha büyük görünebilir. KOBİ’ler için web hosting hizmetleri bu bağlamda KOBİ’lerin dijital dünyadaki imajını doğrudan etkileyen hizmetlerdir.

Web hosting hizmetleri sayesinde KOBİ’ler büyüme ivmesi konusunda artık çok daha güçlü imkanlara sahip. Üstelik bu imkanlar sadece KOBİ’leri etkilemiyor. Büyüme başarısı gösteren her KOBİ, aynı zamanda da ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlıyor. KOBİ’lerin büyüyebilmesi için günümüzde en önemli kanallardan biri şüphesiz ki internettir. Web siteleri sayesinde KOBİ’ler, zaman ve mekana bağlı olmaksızın hizmet verebilmekte. Ülkemizde internet kullanımı her geçen gün artarken KOBİ’ler tarafında da çeşitli fırsatlar oluşuyor. İnternet üzerinden hizmet veren, web teknolojilerine yatırım yapan ve operasyonlarını sorunsuz yönetebilen KOBİ’ler daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalıyor. Bu nedenle KOBİ’ler için web hosting hizmetlerine ilgi sürekli artıyor.

Diğer taraftan, koronavirüs pandemisiyle birlikte internet üzerinden verilen hizmetlere de ilgi ciddi düzeyde arttı. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında internet kullanıcıları pek çok ürün ve hizmete web üzerinden erişim sağladı. Son 2 yıldır bu değişimi bizzat gözlemleyen KOBİ’ler web alanına artık daha fazla kaynak ayırma isteğinde. Örneğin sayfanın yüklenme performansı (LCP), ilk giriş gecikmesi (FID), kümülatif düzen kayması (CLS) gibi konularda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Fakat bu konularda ihtiyaç duydukları çözümlere erişimleri her zaman kolay olmuyor.

KOBİ’ler Hangi Tür Web Hosting Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Web hosting hizmetleri aslında farklı ihtiyaçlara göre kapsamları değişen farklı hizmetlerdir. Günümüzde pek çok kişi web hostingin sadece barındırma hizmetinden ibaret olduğunu zannedebiliyor. Oysa web sitenin sunucusunu çalışır durumda tutmak, sunucu güvenliğini sağlamak, trafiği yönetmek de bu hizmetler kapsamında yer almakta. KOBİ’ler için web hosting hizmetleri de bu bağlamda sadece barındırma hizmetlerinden ibaret değildir. Günümüzde ayrıca domain satışı veya transferi, SSL sertifikası edinme, hazır site satışı gibi konularda da web hosting firmaları farklı çözümler sağlamakta. Hosting hizmetlerinin türleri ve içerikleri hakkında daha geniş bilgilere linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bugüne kadar web hosting hizmetlerinden yararlanmamış KOBİ’lerin önemli bir bölümü, hangi hizmeti seçmeleri gerektiğine nasıl karar vereceklerini bilememekte. Gerçekten de KOBİ’niz için bugüne kadar herhangi bir web hosting hizmeti almadıysanız tercih yaparken zihninizde çeşitli soru işaretlerinin oluşması mümkündür. KOBİ’ler için web hosting rehberi konulu bu yazımızda, daha doğru tercihler yapmanızı sağlamak için bazı temel noktalara kısaca işaret edeceğiz.

KOBİ’ler İçin Web Hosting Seçimi Nasıl Olmalı?

KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu web hosting hizmetlerine karar verirken bazı temel noktalara dikkat etmelerinde yarar var. Bunlar içinde en önemlileri kısaca;

 • İşletmenin çalışan sayısı ve cirosu,
 • Üretim ve satış kapasitesi,
 • Verdiği hizmetlerin çeşitliliği,
 • Bağlı bulunduğu sektör,
 • Sektör içinde sahip olduğu potansiyellerdir.

KOBİ’niz için web hosting paketi alırken bu kriterlere dikkat ederseniz daha başarılı sonuçlara ulaşırsınız. Bunlar içinde bizce en önemlisi, işletmenin çalışan sayısı ve cirosudur. Sektöre henüz yeni adım atan KOBİ’ler web sitesi kurarken bu konuya yeterince dikkat etmeyebiliyor. Oysa işletmenin çalışan sayısı ve cirosu, KOBİ’ler için web hosting seçimi konusunda belirleyici bir rol oynar. Eğer küçük bir işletmeyseniz ve internet üzerinden satış yapmayacaksanız paylaşımlı hosting, VPS hosting, VDS hosting hizmetlerine yönelebilirsiniz. Fakat üretim ve satış kapasiteniz yüksek ve güvenlik önlemleri daha üst düzeyde seçenekler arıyorsanız dedicated hosting, cloud hosting veya kurumsal hosting seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Bu bakımdan KOBİ’ler için web hosting paketinin içeriği, yapacağınız planlamaya uygun olmalı. Örneğin yüksek trafik için yüksek bant genişliği gerekir. Bu da hosting hizmetlerinde maliyetin artmasına neden olur. Burada önemli olan nokta esasen şudur. Çekmek istediğiniz trafiğe gerçekten de hizmet verme veya satış yapma imkanınız var mı? Bu bağlamda e-posta hizmetleri ve diğer hizmetlerden de yararlanmak ister misiniz? Bu sorulara cevabınız evet ise sizin için en güzel çözümleri kurumsal hosting hizmetlerinde bulabilirsiniz. Fakat hayır cevabını veriyorsanız, planlamada yanlış bir şeyler var demektir. İyi bir web hosting firması bu gibi konularda size danışmanlık desteği sunacaktır. Unutmayın ki çekeceğiniz trafik ve alacağınız hosting hizmetleri ile iş potansiyelleriniz uyumu olmak durumunda. Aksi takdirde web teknolojilerinden etkin şekilde yararlanamazsınız.

Kurumsal Web Hosting Firmasında Hangi Özellikler Olmalı?

KOBİ’niz için kurumsal web hosting hizmetinden yararlanmaya karar verdiyseniz firma seçimine de özellikle dikkat etmelisiniz. Nitekim hosting ihtiyaçlarını karşılamak için farklı pek çok paneli dikkatli şekilde takip etmek gerekir. KOBİ’ler için web hosting ihtiyaçları tek yönlü ihtiyaçlar değildir. Oluşan sorunları hızlıca çözmek, sunucu bakımı ve optimizasyonu gibi konularda hosting firması da aktif bir rol üstlenmeli. Dolayısıyla web hosting hizmeti almak isteyen KOBİ’lerin işi paket seçimiyle bitmiyor. Hizmet almak istediğiniz firmanın da bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler içinde en temel olanları şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Hosting firmanız kurumsal ve sektörde belli bir itibara sahip olmalı.
 • Web siteniz için 7/24 destek hizmeti vermeli.
 • KOBİ’ler için web hosting hizmetlerinde teknik altyapı desteğinin öneminin farkında olmalı.
 • Hizmet kalitesini artırma gayreti taşımalı.
 • Planlama, kurulum, raporlama ve aydınlatma görevlerini yerine getirmeli.
 • İhtiyaç ve beklentilerinizi çok iyi analiz etmeli, ayrıca alternatif çözümler sunmalı.
 • Sorunlar karşısında hızlı çözümler üretip gerekli aksiyonları da hızlıca almalı.
 • Panelleri düzenli şekilde kontrol edip gerekli uyarıları yapmalı.
 • Değişen tercih ve önceliklere kolayca uyum sağlamalı.
 • Kafa karıştıran terimler kullanıp karar süreçlerini geciktirmemeli.
 • Size gereksiz bir iş yükü yaratmamalı.

KOBİ’ler için web hosting rehberimizi küçük bir hatırlatmayla tamamlamak istiyoruz. KOBİ’niz için ihtiyaç duyduğunuz web hosting hizmetlerine daha.net ayrıcalığıyla sahip olabilirsiniz. Kendi web siteniz ve hostinginizle KOBİ’nizi büyütmek, ciro ve kârlılığınızı artırmak için kurumsal web hosting hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 2010 yılından bu yana daha.net, yaptığı yatırımlar sayesinde teknik altyapısını güçlendirmekte. İstanbul’da bulunan sunucularımızla sizlere 7/24 güvenilir ve yeterli bir teknik destek hizmeti sağlıyoruz. Sitemizde KOBİ’ler için web hosting hizmetinin yanı sıra farklı hizmetler de sunuyoruz. Dilerseniz kurumsal hostingin yanı sıra bireysel hosting, ucuz hosting, bayi hosting gibi talepleriniz için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de web hosting artık daha.net! Bu içeriklere ve hizmetlerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazıyı yararlı buldunuz mu ? 2