Bu blog yazımızda şirketler dünyasının en temel yapılarından biri olan şahıs şirketlerini ele alacağız. Herhangi bir iş kurmayı düşünen girişimciler için önemli bir seçenek olan şahıs şirketleri, birçok avantaj ve dezavantajı beraberinde getirir. Ayrıca şirketi kurarken dikkat edilmesi gereken belgeler, izinler ve işletme süreci hakkında da bilgiler sunacağız.

Şirket Nedir?

Bir şirket, belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ve hukuki olarak tanınan bir iş birliği şeklidir. Şirketler, ticari faaliyetlerde bulunmak, kazanç elde etmek ve riskleri paylaşmak amacıyla kurulurlar. Bir şirket, bir veya daha fazla ortak tarafından yönetilir ve ortaklar, kâr ve zararları paylaşır. Şirketler, özel şirketler, kamu şirketleri veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar olabilir.

Şirketlerin temel olarak iki farklı türü vardır: şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri. Şahıs şirketi, bir kişi veya birkaç kişi arasında kurulan ve ortakların sınırsız sorumluluğunu gerektiren bir iş birliği şeklidir. Sermaye şirketi ise, ortakların sorumluluğunun sınırlı olduğu ve sermaye paylarının bulunduğu bir iş birliği şeklidir.

Özetlemek gerekirse, şirketler, ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek ve işleri yürütmek amacıyla kurulan hukuki bir yapıdır.

Şirket TürüOrtaklık SorumluluğuSermaye Payı
Şahıs ŞirketiSınırsızOrtakların Koyduğu
Sermaye ŞirketiSınırlıSermaye Payı

Şahıs Şirketi (Firması) Ne Demektir?

Şahıs şirketi, yalnızca bir kişi tarafından işletilen ticari bir kuruluştur. Şahıs şirketi, şirket sahibinin şahsi mal varlığı ile işletmenin mal varlığı arasında herhangi bir ayrım yapmaz. Yani, kişi şahsına karşı sorumlu olduğu gibi, şirketin ticari faaliyetleri dolayısıyla da sorumludur.

Bu tür bir şirketin kurulması oldukça basittir. Şirket sahibi, genellikle kendi ismi veya takma adı dahil olmak üzere kendi adı altında faaliyet gösterir. Şahıs şirketinin türlerinden biri de “küçük esnaf” olarak bilinen ticari işletmelerdir. Genellikle küçük ölçekli faaliyetlerde bulunan bu şirketler, işletme sahibinin şahsi hukuki ve mali sorumluluğunu yansıtır.

Şahıs Şirketi Avantajları ve Dezavantajları

Şahıs şirketi kurmanın avantajlarından biri, kolaylıkla kurulabilmesidir. Şirketinize ait isim ve marka tescili almanıza gerek olmadan faaliyete geçebilirsiniz. Ayrıca şahıs şirketi kurmanın maliyeti de diğer şirket türlerine göre daha düşüktür. Şahıs şirketi aynı zamanda tek kişi tarafından yönetilebildiği için karar alma süreçleri hızlı olabilir. Tüm bu avantajlar, girişimciler için cazip hale getirir.

Öte yandan, şahıs şirketi kurmanın dezavantajları da vardır. En önemli dezavantajlardan biri, şahıs şirketinin sahibini şirketin borçlarıyla sınırsız bir şekilde sorumlu tutmasıdır. Bu da kişisel mal varlığının riske atılmasına neden olabilir. Ayrıca şahıs şirketi, tüzel kişilik sahibi olmadığı için sınırlı bir büyüme potansiyeline sahip olabilir. Şirketin büyümesi için ortaklık yapma veya farklı bir şirket türüne dönüşme gibi seçenekler değerlendirilmelidir.

AvantajlarDezavantajlar
Kolay kurulabilmeSınırsız sorumluluk
Düşük maliyetSınırlı büyüme potansiyeli
Hızlı karar alma süreçleri

Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle tüzel kişilik kazanmaya yetkili olmanız gerekmektedir. Yasal olarak reşit olmanız ve iş yapma ehliyetine sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız veya Türkiye’de ikamet ediyor olmanız da gereklidir. Yabancı uyruklu bir girişimciyseniz, Türkiye’de ikamet ediyor olmanız veya Türk vatandaşıyla ortaklık yapmanız gerekmektedir.

Girişimcinin şahıs şirketi kurabilmesi için diğer bir koşul da hukuki durumudur. Şahıs şirketi kuracak kişinin herhangi bir ticari yasaklama, konkordato veya iflas süreci gibi durumlarla karşı karşıya olmaması gerekmektedir. Ayrıca, yasaların belirlediği suçlar veya ekonomik suçlar gibi geçmişteki bazı suçları işlememiş olmanız da gerekmektedir.

Bir diğer önemli husus ise şahıs şirketi kurabilme ehliyetidir. Girişimcinin ticaret hukuku ve işletme kuralları konusunda bilgili olması ve bu bilgileri uygulayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, işletme yönetimi, muhasebe ve iş hukuku konularında bilgili olmanız ve işinizi yürütebilmeniz önemlidir.

Şahıs Şirketi Türleri

Türkiye’de şahıs şirketi kurmanın birkaç farklı yolu vardır ve bunlar, kendi işini kurmak isteyen girişimciler için çeşitli seçenekler sunar.

Birinci tür olan tek kişilik şahıs şirketi en yaygın olanıdır. Bu şirket türünde, bir kişi kendi adı altında iş yapma yetkisine sahiptir. Şirket, sahibinin bireysel sorumluluğunu yansıtan tek bir kişinin kontrolü altında faaliyet gösterir.

İkinci tür olan serbest meslek erbabı şahıs şirketi, genellikle avukatlar, doktorlar, mühendisler gibi serbest meslek sahipleri tarafından tercih edilir. Bu tür şirketlerde, sahibi bir kişi ya da birkaç ortak arasında paylaşılan bir iş yapısı bulunur. Ortaklar, şirketin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını birlikte paylaşırlar.

Üçüncü tür olan kollektif şahıs şirketi ise birden fazla şahıs tarafından ortaklaşa yönetilir. Şirketin yönetimine katılan tüm ortaklar, şirketin kararları üzerinde eşit haklara ve sorumluluklara sahiptir. Bu şirket türünde, ortaklar kişisel olarak sınırsız sorumluluk taşırlar.

Şirket TürleriÖzellikler
Tek kişilik şahıs şirketiŞirketi yönetme ve kontrol etme yetkisi tek bir kişiye aittir.
Serbest meslek erbabı şahıs şirketiOrtaklar arasında paylaşılan sorumluluklarla yönetilir.
Kollektif şahıs şirketiOrtaklar arasında eşit haklar ve sorumluluklar bulunur.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurulumu oldukça kolay ve hızlıdır. Bir mali müşavir yardımıyla şahıs şirketi oluşturulabilir veya aşağıdaki adımları takip ederek siz de kolayca şahıs şirketi kurabilirsiniz;

 • İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah bilgileri alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarası almak için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik edilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi Hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa ve vergi levhası alınır.
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulası basılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • İlgili oda kaydı yapılır.
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınır, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak hafta tatili ruhsatı alınır.
 • SGK işlemleri yapılır.
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

İmza sirküsü, imza beyannamesi
2 Adet İkametgah belgesi
Muhasebecinizin dolduracağı (E-devletten siz de yapabilirsiniz) İşyeri Başvuru Formu
2 adet Nüfus Cüzdan Sureti
Kira Kontratı veya işyeri size aitse Tapu
Her işleme siz gitmek istemiyorsanız Mali Müşavir Vekaletnamesi

Yukarıdaki belgeler şahıs şirketi kurmak için yeterli olmaktadır.

Şahıs Şirketinin Ödeyeceği Sabit Vergi ve Primler

Gelir Vergisi

Geçici Vergi

KDV (Katma Değer Vergisi)

Stopaj

Damga Vergisi

Oda Aidatları

Bağkur Primi

SGK Primi

Çalışana Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatı

İş Planı Hazırlama

İş planı hazırlama, bir şirket veya işletmenin başarılı bir şekilde faaliyete geçebilmesi için önemli bir adımdır. İş planı, işletmenin hedeflerini, stratejilerini ve operasyonel planlarını belirleyen bir belgedir. Bu belge, işletme sahiplerine ve paydaşlara, işletmenin ne yapmayı hedeflediği ve nasıl başarılı olacağı konusunda bir yol haritası sunar.

Bir iş planı hazırlarken dikkate almanız gereken bazı önemli adımlar vardır. İlk olarak, işletmenizin amacını ve hedeflerini belirlemelisiniz. Bu hedefler, işletmenizin ne tür ürün veya hizmetler sunmayı planladığını, hedef pazarınızı ve müşteri segmentlerinizi içermelidir. Ayrıca, işletmenizin rekabet avantajını ve pazarlama stratejilerini de belirlemelisiniz.

Bir diğer önemli adım, finansal tahminler yapmaktır. İş planınızda, işletmenizin mali yapısını ve beklenen gelirlerini detaylı bir şekilde ele almalısınız. Bu, gelir-gider tablosu, nakit akışı tablosu ve varlık tablosu gibi finansal tabloların hazırlanmasını gerektirir. Ayrıca, iş planınızda finansman ihtiyaçlarınızı ve nereden finanse edeceğinizi de belirtmelisiniz.

İş Planı Hazırlama AdımlarıAçıklama
1. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesiİşletmenin amacı ve hedefleri belirlenir.
2. Pazar Araştırması ve Rekabet AnaliziHedef pazar ve rekabet analizi yapılır.
3. Ürün veya Hizmet Tanımıİşletmenin sunduğu ürün veya hizmetler detaylı bir şekilde tanımlanır.
4. Pazarlama StratejileriPazarlama stratejileri ve satış planları belirlenir.
5. Finansal Tahminler ve Analizlerİşletmenin finansal durumu tahmin edilir ve analiz edilir.
6. İşletme Operasyonları ve Organizasyonuİşletmenin operasyonel planları ve organizasyon yapısı belirlenir.

İş planınızı hazırlarken, gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirlemeye özen gösterin. Ayrıca, iş planınızı sürekli güncel tutmanız da önemlidir. İşletmenizin gelişimi ve değişen piyasa koşulları nedeniyle iş planınızı periyodik olarak gözden geçirerek güncellemelisiniz.

Şirket İsmi ve Marka Tescili

Şirket ismi ve marka tescili, bir şirketin kuruluş sürecinde son derece önemli adımlardan biridir. Bir şirketin isim seçimi ve marka tescili, hem yasal hem de ticari açıdan büyük bir öneme sahiptir. İyi bir şirket ismi seçimi, şirketin tanınırlığı, itibarı ve rekabet gücü açısından büyük bir etkiye sahip olabilir. Marka tescili ise şirketin markasını koruma altına almak ve kopya ürünlerle mücadele etmek için önemli bir adımdır.

Şirket ismi seçerken dikkate alınması gereken birkaç faktör bulunmaktadır. İçerdiği anahtar kelimeler, müşterilere vermek istediği mesaj, sektördeki diğer şirketlerle karışma ihtimali gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Şirketin ismi, sektördeki diğer şirketlerden farklı olmalı ve kolay hatırlanabilir bir yapıya sahip olmalıdır. Ayrıca, seçilen ismin internet domaini ve sosyal medya hesapları için uygun olup olmadığına da dikkat edilmelidir.

Şirketin ismi seçildikten sonra marka tescili süreci başlar. Marka tescili, şirketin ismini ve logosunu yasal olarak koruma altına almak için yapılan bir işlemdir. Marka tescili sayesinde, başkalarının şirketin ismini ve logosunu izinsiz olarak kullanması önlenir ve şirketin marka değeri korunur. Tescil yapmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlardan biri, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla başvuru yapmaktır. Başvuru sürecinde, marka tescili için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Şirket ismi seçimi ve marka tescili süreci, bir şirketin başarısı ve sürdürülebilirliği için büyük bir öneme sahiptir. Doğru bir isim seçimi ve marka tescili, şirketin tanınabilirliğini artırır, rekabet gücünü yükseltir ve müşterilere güven verir. Bu nedenle, bir şirketin kuruluş aşamasında bu konulara gereken önemin verilmesi ve doğru adımların atılması büyük bir önem taşır.

İşyeri Seçimi ve Kiralama

İşyeri seçimi, bir şahıs şirketi kuracak olan girişimciler için son derece önemli bir adımdır. İşyerinin doğru seçilmesi, şirketin başarısı için kritik bir faktördür. İşyeri seçimi ve kiralama sürecinde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunmaktadır.

Birincil olarak, işyeri seçimi yaparken şirketin faaliyet alanını, hedef kitlesini ve pazarlama stratejisini göz önünde bulundurmak önemlidir. İşyerinin bulunduğu konum, bir şahıs şirketinin müşterilere ve tedarikçilere erişimini etkileyebilir. Ayrıca, rakiplerin ve potansiyel iş ortaklarının da bulunduğu bir yer seçmek, işbirlikleri ve iş geliştirme açısından avantajlı olabilir.

İkinci olarak, işyerinin özellikleri ve maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. İşyerinin büyüklüğü, çalışan sayısı ve ekipman ihtiyaçları gibi faktörler, işyeri seçimini etkileyebilir. Aynı zamanda, işyeri kiralama maliyetleri de işletme bütçesini etkileyeceğinden, şirketin mali durumunu dikkate alarak uygun bir işyeri seçmek önemlidir.

Bu süreçte, işyeri arama ve kiralama konusunda profesyonel bir gayrimenkul danışmanından destek almak da önerilir. Bir danışmanın yardımıyla, işyeri seçimi süreci daha kolay ve daha verimli bir şekilde yönetilebilir.

Ticaret Sicili Kaydı

Ticaret sicili kaydı, Türkiye’de şirketlerin tüzel kişilik kazanması ve faaliyetlerini resmi olarak sürdürebilmesi için yapması gereken bir işlemdir. Kayıt yaptırmak, şirketin yasal statüsünü belirler ve ticari işlemler yapabilmesi için gerekli olan belgelerin düzenlenmesini sağlar.

Gereken belgeler arasında şirket kuruluş sözleşmesi, şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneği, şirketin imza sirküleri, şirketin müdürlerinin onay belgeleri, şirketin merkezi veya şube açması durumunda açılış belgeleri gibi belgeler bulunur. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, ticaret sicili kayıt sürecinin düzgün bir şekilde tamamlanabilmesi için önemlidir.

Öncelikle, şirketin hangi ticaret sicili müdürlüğüne kaydolacağı belirlenmelidir. Ticaret sicil kaydı yapılan yer, şirketin faaliyet göstereceği yerin bulunduğu ildeki ticaret sicili müdürlüğüdür. Ticaret sicili kaydı için gerekli belgeler başvurunun yapıldığı ticaret sicili müdürlüğüne sunulur ve bu belgelerin incelenip onaylanmasından sonra şirketin ticaret siciline kaydı gerçekleştirilir.

Şirketin Büyümesi ve Yönetimi

Her şirketin hayalini kurduğu şeylerden biri büyümektir. Şirketin büyümesi, hem finansal hem de operasyonel açıdan önemli bir hedef olarak kabul edilir. İşletmeler genellikle büyümenin sürdürülebilirliği için birçok strateji ve yöntem kullanır.

Bir işletmenin büyümesi için en önemli faktörlerden biri pazarın analiz edilmesidir. İşletme sahipleri, hedef pazarlarında yaşanan değişiklikleri takip etmeli ve gelişen trendlere ayak uydurmalıdır. Müşteri ihtiyaçlarının ve taleplerinin değişebileceği unutulmamalı ve bu doğrultuda işletme stratejisi yeniden gözden geçirilmelidir.

Büyüme aynı zamanda ürün ve hizmet çeşitliliği ile de elde edilebilir. İşletme sahipleri, mevcut müşterilerine farklı ürün veya hizmetler sunarak müşteri tabanını genişletebilirler. Bunun için pazar araştırması yapmak ve müşteri geri bildirimlerini dikkate almak oldukça önemlidir. Farklı ürün veya hizmetlerin sağlayabileceği rekabet avantajı göz önünde bulundurularak, işletmenin büyüme potansiyeli değerlendirilmelidir.

Büyüme sürecindeki yönetim stratejileri, her işletme için farklılık gösterebilir. İşletme sahipleri, işletmenin kaynakları ve hedeflerine göre strateji belirlemelidir. Büyüme sürecinde riskler ve fırsatlar da değerlendirilmeli ve stratejik kararlar buna göre alınmalıdır.

Türkiye’de hosting artık daha.netBu içeriklere ve hizmetlerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazıyı yararlı buldunuz mu ?