SCP Nasıl Kurulur?

Linux tabanlı sistemlerde SCP genellikle OpenSSH paketinin bir parçası olarak gelir. Ancak, bazı minimal kurulumlarda veya özel yapılandırılmış sistemlerde bu araç varsayılan olarak yüklü olmayabilir. Eğer sisteminizde SCP yüklü değilse, aşağıdaki adımları takip ederek OpenSSH istemcisini ve dolayısıyla SCP’yi kolaylıkla kurabilirsiniz.

Debian, Ubuntu ve türevleri için:

sudo apt-get update sudo apt-get install openssh-client -y

Bu komutlar öncelikle paket listelerini günceller (apt-get update) ve ardından OpenSSH istemcisini yükler (apt-get install openssh-client -y). -y seçeneği, yükleme sırasında size yöneltilen tüm sorulara otomatik olarak “evet” yanıtı verilmesini sağlar.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora ve türevleri için:

sudo yum check-update sudo yum install openssh-clients -y

Burada yum check-update komutu, mevcut paketler için güncellemeleri kontrol eder ve yum install openssh-clients -y komutu OpenSSH istemci paketlerini yükler. CentOS ve RHEL 8’den itibaren yum yerine dnf paket yöneticisi kullanılmaya başlanmıştır, bu yüzden eğer bu sürümleri kullanıyorsanız yum yerine dnf komutunu kullanabilirsiniz:

sudo dnf check-update sudo dnf install openssh-clients -y

Bu komutlarla SCP’nin yanı sıra SSH istemcisini de kurmuş olursunuz, böylece uzak sunuculara güvenli bir şekilde bağlanabilir ve dosya transferi yapabilirsiniz. SCP kullanarak dosya transferi yapmak için genel bir komut şablonu şu şekildedir:

scp [SEÇENEKLER] kaynak hedef

  • kaynak: Kopyalanacak dosyanın veya dizinin yolu.
  • hedef: Dosyanın veya dizinin kopyalanacağı yerin yolu.

Örnek olarak, yerel bir dosyayı uzak bir sunucuya kopyalamak için şu komutu kullanabilirsiniz:

scp /path/to/local/file kullanici@uzak-sunucu:/path/to/remote/directory

Tersi bir işlem, yani uzak bir sunucudaki dosyayı yerel sisteme kopyalamak için şu komutu kullanabilirsiniz:

scp kullanici@uzak-sunucu:/path/to/remote/file /path/to/local/directory

Bu komutlarda kullanici ve uzak-sunucu yerine, dosyaları transfer etmek istediğiniz uzak sunucunun kullanıcı adını ve adresini girmelisiniz. SCP ve SSH ile ilgili daha fazla bilgi ve seçenek için man scp veya man ssh komutlarını kullanarak manuel sayfalarına göz atabilirsiniz.

Bu yardım makalesini yararlı buldunuz mu ?

En iyi hosting firması olan daha.net'in hosting hizmetlerine göz atın!

 daha.net Blog İçerikleri

Sunucu, hosting ve çeşitli ürünlerimiz ile ilgili yazılarımıza göz atabilir ve çözümlerimizi inceleyebilirsiniz!