Mail Hata Açıklamaları Nelerdir?

Code En. Code Message Description Removal Instructions
500
5.5.1
Command unrecognized
The SMTP command currently used was unrecognized or is not supported by Merak SMTP.
Review the syntax of the last command and try again.

Another possibility is that you are trying to use telnet and the telnet connection to your server is not allowed. Check the Admin console – Mail service – Security – Protocols.

Açıklaması: Gönderdiğiniz komut sunucu tarafından desteklenmiyor veya telnete izin verilmiyordur.

501
5.5.2
Domain name required
Sender has no domain specified (usually in MAIL FROM)
Specify the senders domain name and try again.

The problem may be in your e-mail client, not Merak. If your e-mail client is not properly configured with a domain name this could happen.

Açıklama: Bu hata genelde mail formlarda oluşur, gönderen domain belirtmediği için bu hata geri döner.

501
5.5.2
Unbalanced
SMTP session syntax invalid. (usually unbalanced brackets)
Check the syntax of the last command and the configuration of various DAT files.


501
5.5.4
Syntax error in parameters scanning
Common syntax error. You probably mistyped last command or last string is invalid.

Check the syntax of the last command.

501
5.5.1
HELO/EHLO requires domain address
Usually when there was blank or invalid string sequence after HELO/EHLO command.

Greet Merak SMTP again with correct HELO/ELHO command.

501
5.0.0
Authentication cancelled
The process of authentication was cancelled for any reason.
Restart the authentication process by using proper command.

Açıkalama: Oturum açma iptali, Herhangi bir nedenden dolayı otorizasyon yapılamamıştır, bunun için lütfen işlemi tekrar başlatınız.

501
5.7.0
Authentication failed
The username/password combination provided during authentication was invalid.
Reenter both the username and the password and authenticate again.

Açıklama: Kullanıcı adı ve şifrenizle sistemde oturum açılamadı, lütfen yeniden kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.

502
5.5.1
Sorry, we do not support this operation
This operation is not allowed.

You can allow/disallow particular operations and commands from the Merak Admin console – SMTP – Security node – Protocols.

503
5.5.1
Incorrect command sequence
A supported command was used on invalid place. For example command RCPT TO used before MAIL FROM or DATA command used when RCPT TO command was not accepted.

Solution depends on the situation where this error occurred. Check last few commands sequence.

503
5.5.1
Authentication already done
Error occurs by re-authentication.


503
5.5.1
HELO/EHLO command required
Greeting error. HELO/EHLO command is required.

You have to use HELO or EHLO command. You can specify this option in Merak Admin console – SMTP – Security – Protection tab.

503
5.5.1
HELO/EHLO already specified
Greeting used again.


504
5.7.6
Unrecognized authentication type
Invalid authentication type. Incorrect or none type of AUTH specified.

Use the command AUTH with proper authentication type.

530
5.7.1
Authentication required [AUTH]
Authentication with command AUTH is required.<br style=”widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: no

Bu yardım makalesini yararlı buldunuz mu ?

En iyi hosting firması olan daha.net'in hosting hizmetlerine göz atın!

 daha.net Blog İçerikleri

Sunucu, hosting ve çeşitli ürünlerimiz ile ilgili yazılarımıza göz atabilir ve çözümlerimizi inceleyebilirsiniz!