Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kriz yönetimi, bir organizasyonun beklenmedik, potansiyel olarak zararlı ve büyük ölçekli bir olay veya durumla başa çıkma sürecidir. Kriz, bir işletmenin itibarını, operasyonlarını, finansal durumunu veya çevresel etkileşimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir durumu içerir. Kriz yönetimi, bu tür durumlarla başa çıkmak, etkileri en aza indirmek ve işletmenin dayanıklılığını sağlamak için tasarlanan bir strateji ve süreçler bütünüdür. İşte kriz yönetimi sürecinin temel adımları:

 1. Risk Değerlendirmesi ve Planlama:
  • Potansiyel riskler belirlenir ve değerlendirilir.
  • Bu risklere karşı krizle başa çıkma stratejileri oluşturulur.
  • Kriz durumlarına yönelik önceden planlar ve prosedürler hazırlanır.
 2. Kriz Tanımlama ve Değerlendirme:
  • Kriz anında, organizasyon hızla durumu tanımlar ve ciddiyetini değerlendirir.
  • İlgili paydaşları ve kriz ekibini bilgilendirir.
 3. Kriz İletişimi:
  • Şeffaf, doğru ve güvenilir bir iletişim stratejisi belirlenir.
  • İlgili paydaşlara, çalışanlara, müşterilere ve medyaya krizle ilgili bilgiler aktarılır.
 4. Kriz Yönetim Ekibi Oluşturma:
  • Krizle başa çıkma sürecini yönetmek üzere bir kriz yönetim ekibi kurulur.
  • Ekip üyelerinin sorumlulukları belirlenir ve koordinasyon sağlanır.
 5. Operasyonel Sürekliliği Sağlama:
  • Kritik iş süreçleri ve operasyonlar üzerindeki etkileri en aza indirme stratejileri uygulanır.
  • Yedekleme sistemleri ve kriz durumlarında kullanılacak alternatif kaynaklar belirlenir.
 6. Bilgi Toplama ve Analiz:
  • Krizle ilgili sürekli bilgi toplanır ve analiz edilir.
  • Krizin seyrine göre stratejiler güncellenir ve ayarlamalar yapılır.
 7. İyileştirme ve Öğrenme:
  • Kriz sonrası, yaşanan deneyimlerin değerlendirilmesi yapılır.
  • Olası benzer kriz durumlarına karşı daha etkili çözüm ve önlemler geliştirilir.
 8. İkinci Bir Kriz Durumu İçin Planlama:
  • Kriz yönetimi süreci, organizasyonun gelecekteki krizlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlayacak şekilde revize edilir.

Kriz yönetimi süreci, hızlı ve etkili bir tepki verebilmek, organizasyonun itibarını korumak ve operasyonel sürekliliği sağlamak için stratejik ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir.

Bu yardım makalesini yararlı buldunuz mu ?

En iyi hosting firması olan daha.net'in hosting hizmetlerine göz atın!

 daha.net Blog İçerikleri

Sunucu, hosting ve çeşitli ürünlerimiz ile ilgili yazılarımıza göz atabilir ve çözümlerimizi inceleyebilirsiniz!