İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan Kaynakları (İK), bir organizasyon içindeki insan kapasitesiyle ilgilenen bir işlevi ifade eder. İnsan kaynakları departmanları, organizasyonun insan kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek, geliştirmek ve sürdürmek için çeşitli görevleri yerine getirir. İnsan kaynakları aynı zamanda insan kaynakları yönetimi (İKY) olarak da adlandırılır.

İnsan kaynakları departmanlarının genel görevleri arasında şunlar bulunur:

  1. Personel İstihdamı ve Seçimi: İnsan kaynakları, organizasyon için uygun adayları bulmak, işe almak ve işe yerleştirmekle ilgilenir.
  2. Eğitim ve Gelişim: Çalışanların yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için eğitim programları oluşturmak ve uygulamak.
  3. Performans Yönetimi: Çalışanların performansını değerlendirmek, geribildirim sağlamak, hedefler belirlemek ve motivasyonu artırmak.
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların güvenliği ve sağlığı için politikaları oluşturmak ve uygulamak.
  5. Maaş ve Yan Haklar Yönetimi: Çalışanların maaş, prim, özlük hakları ve diğer yan haklarını düzenlemek.
  6. İş İlişkileri Yönetimi: Çalışanların iş yerindeki ilişkilerini yönetmek, çatışmaları çözmek ve iş etiği standartlarını korumak.
  7. İnsan Kaynakları Politikaları ve Prosedürleri: İnsan kaynakları yönetimi politika ve prosedürlerini oluşturmak, güncellemek ve uygulamak.
  8. İşten Ayrılma ve Emeklilik İşlemleri: Çalışanların işten ayrılma, emeklilik ve benzeri süreçleri yönetmek.

Bu yardım makalesini yararlı buldunuz mu ?

En iyi hosting firması olan daha.net'in hosting hizmetlerine göz atın!

 daha.net Blog İçerikleri

Sunucu, hosting ve çeşitli ürünlerimiz ile ilgili yazılarımıza göz atabilir ve çözümlerimizi inceleyebilirsiniz!