HTTP Durum Kodları Nelerdir?
CodeMesajAnlamı
1xxBilgi
100ContinueDevam
101Switching ProtocolsAnahtarlama Protokolü
102Processingİşlem
2xxBaşarı
200OKTamam
201CreatedYaratıldı
202AcceptedOnaylandı
203Non-Authoritative InformationYetersiz Bilgi
204No Contentİçerik Yok
205Reset Contentİçeriği Baştan al
206Partial ContentKısmi İçerik
207Multi-StatusÇok-Statü
210Content DifferentFarklı İçerik
3xxYönlendirme
300Multiple ChoicesÇok Seçenek
301Moved PermanentlySürekli Taşındı
302Moved TemporarilyGeçici Taşındı
303See OtherDiğerlerine Bak
304Not ModifiedNitelenemedi
305Use ProxyProxy Kullan
307Temporary RedirectGeçici olarak yeniden gönder
4xxTarayıcı Hatası
400Bad RequestKötü İstek
401UnauthorizedYetkisiz
402Payment RequiredÖdeme Gerekli
403ForbiddenYasaklandı
404Not FoundSayfa Bulunamadı
405İzin verilmeyen Metod
406Not AcceptableKabul Edilemez
407Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408İstek zaman aşamına uğradı
409Conflict(Hatlar) Çakıştı,Çakışma
410GoneBak
411Length Required
412Precondition Failed
413Request Entity Too Large
414Request-URI Too Long
415Unsupported Media Type
416Requested range unsatifiable
417Expectation failed
422Unprocessable entity
423Locked
424Method failure
5xxSunucu Hatası
500Internal Server Error
501Uygulanmamış
502Geçersiz Ağ Geçidi
503Hizmet Yok
504Gateway Timeout
505HTTP Version not supported

Bu yardım makalesini yararlı buldunuz mu ?

En iyi hosting firması olan daha.net'in hosting hizmetlerine göz atın!

 daha.net Blog İçerikleri

Sunucu, hosting ve çeşitli ürünlerimiz ile ilgili yazılarımıza göz atabilir ve çözümlerimizi inceleyebilirsiniz!