GİRİŞ :

Bu sözleşme ile daha.net’e ait olan https://www.daha.net adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan daha.net ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin internet ortamında daha.net’e gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır. daha.net, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR

daha.net: Cloud Teknoloji Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ifade eder.
Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri kaydı oluşturmuş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.
Hizmetler: https://www.daha.net adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • 1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
 • 1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.ÜYELİK İŞLEMLERİ

 • 2.1. Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Müşterinin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteriye aittir.
 • 2.2. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Müşteri, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar daha.net bu Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.
 • 2.3. Müşteri, kendisine daha.net tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan daha.net sorumlu tutulamaz.
 • 2.4. daha.net’te kayıtlı Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. daha.net gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda daha.net anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • 3.1. WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ VE YAYINI
  • 3.1.1. Müşteri, kendisine tahsis edilen disk bölümlerinde ve/veya veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden kendisi sorumludur.
  • 3.1.2. daha.net, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan uluslararası sözleşmelere ve ulusal ve uluslararası fikir, sanat eseri, patent ve marka haklarına muhalefet eden müzik notası, kitap, e-kitap, mp3 ve çeşitli video formatları gibi her tür formattaki yazı, ses, kısmi kod içeren ya da tam sürüm olarak her tür program ve görüntü verilerinin eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve Müşteriye ayrılan disk alanında bulundurulmasına müsaade etm
  • 3.1.3. daha.net, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya bu hizmetleri tamamen iptal etme hakkına sahiptir.
  • 3.1.4. Müşterinin kendisine ayrılan disk bölümünde ya da sunucuda ya da sanal sunucuda ya da veritabanında çalıştırdığı uygulama ya da programların, diğer Müşterilerle paylaştığı hizmetleri sabote etmesi durumunda, daha.net diğer Müşterilerin zarar görmemesi için, Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.
  • 3.1.5. Üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir. Güvenlik açığı sürdüğü sürece daha.net hizmeti devam ettirmeme hakkına sahiptir.
  • İnternet sitesindeki yayınlar; İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir. Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır. Ayrıca 3. Şahıslara, kişilik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı sağlanıyor olmalıdır.
  • 3.1.7. daha.net hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren yayınları Müşteriden onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma hakkını haizdir.
   • İntihara Yönlendirme,
   • Çocukların cinsel istismarı,
   • Uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
   • Sağlık için tehlikeli madde temini,
   • Müstehcenlik,
   • Fuhuş,
   • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,
   • 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlar.
  • 3.2. E-POSTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
  • daha.net e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır. daha.net şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal (spam) e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını haizdir.
  • 3.3. GİZLİLİK
  • 3.3.1. Müşterilere ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım Müşterilerin kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.
  • 3.3.2. daha.net, Müşterilerine herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanır ise bundan dolayı daha.net’e sorumluluk yüklenemez.
  • 3.3.3. İş bu sözleşme ile daha.net, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların bu konuda daha.net Müşteri Hizmetlerine bildirim yapmaları gerekmektedir.
  • 3.3.4. daha.net’in internet sitesinden başka sitelere linkler vardır. daha.net, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.
  • 3.4. YEDEKLEME
  • Müşterilerin verilerinin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteriye aittir. daha.net Müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen daha.net hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan daha.net sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşterinin sorumluluğundadır.
 • 3.5. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 • 3.5.1. daha.net, Müşteri’nin sipariş olarak ilettiği ve ücretini ödediği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile daha.net ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmiş sayılır.
 • 3.5.2. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra daha.net, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol paneli, ftp, sql ve e-posta Müşteri adları ve şifrelerini Müşteriye iletecek ve bu şekilde hizmet başlamış olacaktır.
 • 3.5.3. Müşteri aldığı hizmet dahilinde daha.net tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, daha.net tarafından kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ya da satamaz.
 • 3.5.4. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bunu yapar yahut yapmaya teşebbüs ederse oluşabilecek her tür zararı ve/veya tazminat talebini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
 • 3.5.5. Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 3.5.6. Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm uygulama ve yaptığı her tür işlemden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu şahsen kendisinin üstlendiğini kabul eder. Bu konuda doğabilecek sorunlardan daha.net’e doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir kusur atfedilemez, zarar tazmini istenemez.
 • 3.5.7. daha.net, sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteri tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. daha.net Müşteri hesabını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya daha.net’in kendi veya Müşterilerinden herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. daha.net hukuka aykırılık teşkil eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteriye haber vermeden Müşteri hesabını ve/veya sunucularda olan dosyaları silme hakkına sahiptir.
 • 3.5.8. daha.net, sağladığı hizmetin içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan herhangi bir veriden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. daha.net hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybı, daha.net in kasıtlı aktif eyleminden kaynaklanmadığı sürece kusur ya da ağır kusur gibi sebeplerle daha.net’e sorumluluk yüklenemez.
 • 3.5.9. Müşteri’nin yayınladığı içeriğin hukuka aykırı olması halinde kendisine ilgili kişiler ve Resmi Makamlarca yapılacak ilk bildirimin ardından daha.net, Müşteriden onay almaksızın yayınlanan içeriği kaldırmaya, içeriği engellemeye yahut Müşteri hesabını ve sunucularda olan dosyaları silmek hakkına sahiptir.
 • 3.5.10. Müşteri iradesi ve talebi doğrultusunda yayınlanan içerik nedeniyle, üçüncü kişilerin; haklarının ihlal edildiği iddiası ve içeriğin yayından kaldırılmasına dair taleplerini dahaNet’e herhangi bir yazılı başvuru ile iletmeleri halinde daha.net, yapılan başvurunun ciddiyetini ve haklılığını sorgulama yükümlülüğü bulunmaksızın ancak hiçbir şekilde bu hakkından ve yükümlülüğünden feragat ettiği anlamına gelmeksizin içeriği yayından kaldırma ve iddia sahibi üçüncü kişinin hazırladığı içeriği 7 (yedi) gün süreyle yayınlama hakkını haizdir.
 • 3.5.11. daha.net sunucularında yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak yasaktır.
 • 3.5.12. Müşteri daha.net üzerinden aldığı, kullandığı, kiraladığı bütün yer sağlama hizmetlerinde kullanacağı Microsoft yazılımlarının lisanslamasını daha.net üzerinden yapmak mecburiyetindedir. Aksi davranışlardan Müşteri sorumludur.
 • 3.5.13. Bütün daha.net Müşterileri bir önceki paragrafta bahsedilen uygulama gereği kullandıkları Microsoft yazılım ve ürünleri çerçevesinde https://www.daha.net/microsoft-end-user-license-agreement.htm adresindeki Microsoft Son Müşteri sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
 • 3.5.14. Müşteri kesinlikle daha.net sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve ağ kaynakları), daha.net’in diğer Müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda daha.net Müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde daha.net, Müşterinin sözleşmesini ücret iade yükümlülüğü olmaksızın fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca limit aşımından dolayı Müşteriden ek hizmet bedeli talep edilebilir.
 • 3.5.15. daha.net, sağladığı hizmetlere ilişkin, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte” belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere aynı yönetmelikte belirlenmiş süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla mükelleftir.
 • 3.5.16 daha.net’in bayileri (reseller) vasıtasıyla üyelik kaydı yapanlar daha.net açısından dolaylı müşteridir. Dolaylı müşteriler daha.net’ten hiçbir hak talep edemez ve daha.net’e karşı hiçbir talep hakları yoktur. Dolaylı müşteriler, hizmetlerinin ücretlendirilmesi, kendilerine teknik destek verilmesi ve karşılaşabilecekleri bu ve bunu dışındaki tüm olaylarda tek muhataplarının bayii olduğunu kabul ederler.

4.ALAN ADI TESCİLİ

 • 4.1. daha.net, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi Müşteridir. daha.net bu konuda Müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. daha.net Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer talep edilirse bunu en kısa sürede yapacaktır.
 • 4.2. Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin dekont doğrulamasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı ya da Sanal POS uygulaması sırasında doğabilecek aksaklıklardan dolayı ya da ödeme havale ya da sanal POS uygulaması üzerinden yapılmasa bile alan adı kök veritabanlarının güncelleme periyodundan dolayı ICANN kaynaklı olarak, sipariş edilen alan adı daha.net tarafından tescil edilemez ise Müşteriye ücret iadesi yapılır. Bu sorundan dolayı daha.net mesul tutulamaz.
 • 4.3. daha.net alan adlarını ICANN lisansı sahibi firmalar üzerinden kaydettirmektedir. Bu firmalardan ya da ICANN sisteminden doğacak aksaklıklardan dolayı daha.net sorumlu tutulamaz.

5.SSL İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 • SSL Sertifikalarının, kurulumunda veya Müşterinin kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda ve buna benzer kullanıcı hataları sebebiyle SSL sertifikası kullanılamaz hale gelir ise daha.net bu hatayı gidermek için Müşteriye yardımcı olur ancak hata giderilemez ise sorumluluk Müşteriye aittir.

6.ADWORDS DENEME KUPONU KULLANIM ŞARTLARI

 • Deneme kuponunun kullanımı şu kayıt ve şartlara bağlıdır: deneme kuponu, sadece adwords.google.com.tr adresi üzerindeki çevrimiçi kayıt işlemini tamamlamış, hesabını kupon kodu girildiği tarihten en fazla 14 gün önce oluşturmuş ve fatura adresi Türkiye’de olan yeni AdWords Müşterileri için geçerlidir. Bir AdWords Müşterisi sadece bir deneme kuponu kullanabilir. Google AdWords’ün ve deneme kuponunun kullanılması, söz konusu hesaptaki reklamların onaylanmasına, geçerli bir şekilde kayıt yapılmasına ve şu anda yürürlükte olan Reklamcılık Şartlar ve Koşulları’nın kabul edilmesine bağlıdır. Kupon değeri, kupon kodunuzu ve faturalandırma tercihlerinizi hesabınıza girmenizi takiben yeni AdWords hesabınıza otomatik olarak işlenecektir. Eğer Faturalandırma Tercihleri’nde sonradan ödeme yöntemini seçerseniz, hesap etkinleştirme ücreti, kupon kodu hesabınıza işlenmeden önce bu kodun değerinden düşülecektir. Eğer önceden ödeme yöntemini seçerseniz, kupon değeri hesabınıza işlenmeden önce hesabınızı aktif hale getirmek için minimum bir ilk ödeme gerçekleştirmeniz gerekir; hesap etkinleştirme ücreti de bu ilk ödemenizden alınır. Kupon değerini aşan her türlü reklamcılık masrafı için ücretlendirilirsiniz. Tahakkuk edebilecek bütün vergilerden de Müşterinin kendisi sorumludur. Eğer kupon değerini kullandıktan sonra daha fazla harcamada bulunmak istemiyorsanız, hesabınızı takip etmeli ve kupon değerini tam anlamıyla tüketmenizden önce ya da tüketir tüketmez kampanyanızı durdurmanız ya da silmeniz gerekmektedir. Deneme kuponu bir başkasına devredilemez, satılamaz ya da takas edilemez. Eğer Google AdWords hesabınız, Deneme kuponunuzun verildiği para biriminden başka bir para birimine sahipse, kredinin gerçek tutarı döviz kuru dalgalanmalarına tabi olabilir. Google hesabınızın oluşturulmasıyla ilgili sizinle kuponunuzu almak için sağladığınız iletişim bilgileri üzerinden bağlantıya geçebilir. Deneme kuponu teklifi, Google Ireland Limited ve/veya ülkenizde AdWords hizmetini sunan bağlı bir şirket tarafından herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir ya da geri alınabilir. Deneme kuponu teklifi, kuponunuzu içeren medyanın ilk basıldığı tarihten 3 ay sonra sona erer. Fiili son kullanma tarihi ise kuponun üzerinde belirtilir. Kanunlarca yasaklanması ya da kısıtlanması durumunda kupon geçersizdir. Google ve AdWords, Google Inc ticari markalarıdır; ABD ve diğer ülkelerde kayıtlıdır. Bu deneme kuponunu kullanabilmeniz için, bu şartlar ve koşulları kabul etmeniz gerekmektedir. Tüm kayıtlı Müşteriler, Hizmet Sözleşmemizi ve buna bağlı olarak Hizmet Politikalarımızı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

7.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

 • 7.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından daha.net’e ulaşması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
 • 7.2. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
 • 7.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

8.ÜCRET VE ÖDENMESİ

 • 8.1. daha.net tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde fatura sahibi tarafından 8 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır.
 • 8.2. Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılıp toplam miktar ile belirtilerek Müşteri’nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler daha.net tarafından bildirilecektir.
 • 8.3. Müşteriye verilen hizmetler karşılığı olarak Müşterinin ödeyeceği ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteri’ye bildirilerek tahsilat gerçekleştirilir.
 • 8.4. daha.net önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri fiyat ve tarifelerdeki olası değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 8.5. Ücret fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
 • 8.6. Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonuna kadar; sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından çekilir. Kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri, ücreti, iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya daha.net’e elden ödemekle yükümlüdür.
 • 8.7. Ödemenin gecikmesi durumunda daha.net kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar
 • 8.8. daha.net, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ya da kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşteri’lerde provizyon sorunu olursa bu sorun giderilene kadar ilgili hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Ödeme sorununun devamı süresince Müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloke edilerek gelen e-postalar geri çevrilir.
 • 8.9. Yenileme durumunda, son ödeme tarihinde ödemesi yapılmamış hizmetler 7 (yedi) gün içinde askıya alınır, ödeme hala yapılmaz ise 15 (onbeş) gün sonra yedekleriyle beraber sunuculardan tüm veriler (e-postalar, veritabanları, dosyalar ve diğer tüm veriler) silinir. Bu durumda Müşteri daha.net’e kusur izafe edemez. Sorun 7 (yedi) günden fazla sürdüğünde daha.net sorunun giderilmesini beklemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
 • 8.10. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri istemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • 8.11. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
 • 8.12. Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından feshedilmesi halinde Müşteri, sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretin 1/2 sini defaten ve peşin olarak daha.net’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • 8.13. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda daha.net kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • 8.14. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için daha.net’in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %20’si kadar cezai şart, %10’u kadar Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • 8.15. Müşteri, daha.net’in iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde, daha.net’in İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almak için teminat ödemesine gerek olmadığını ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendisi tarafından daha.net’e ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • 8.16. Müşterinin satın aldığı hizmet herhangi bir nedenden ötürü saldırıya maruz kalıyor ve bu sebeple daha.net’in Müşteriye hizmet vermesi zorlaşıyor ya da imkansız hale geliyor ise, daha.net hizmeti iptal etme ve tahsil ettiği ücreti geri ödememe hakkını saklı tutar.

9.İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

 • 9.1. Taraflar, konusu işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 • 9.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. daha.net’in internet sitesinden adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.
 • 9.3. daha.net sözleşme süresi içinde Müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 • Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, daha.net’in defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden daha.net tarafından muhafaza edileninin, daha.net ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşterinin internet ortamında yaptığı ve daha.net’in bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.MÜCBİR SEBEPLER

 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; daha.net işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, daha.net için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında daha.net’ten tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.SON HÜKÜMLER

 • 12.1. daha.net’e, www.daha.net, telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret, küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin üyelikleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere ücret iadesi yapılmaz. daha.net bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.
 • 12.2. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 • 12.3. daha.net sadece Türkiye sınırları içindeki müşterilere hizmet sunmaktadır. Türkiye dışındaki yabancı ülkelere satış yapmayacaktır.
 • 12.4. daha.net ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.
 • 12.5. DAHA.NET şu ülkelerde yerleşik müşterilere hizmet vermemektedir: Belarus, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve zaman zaman DAHA.NET in ihracat lisansı (izni) sağlamasını talep edebilecek, Kabul Edilebilir Kullanım Şartları çerçevesinde ihracat kontrolü ve/veya yaptırımlar dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla geçerli yerel mevzuatları (yasa/kanun) gereği izin ya da diğer onayları talep edebilecek başka ülkeler.Müşteri olarak siz; (a) iş yapılan taraf olduğunuzu, (b) yargı çevresinde yerşelikolduğunuzu, ve (c) faaliyette bulunan taraf olduğunuzu beyan ve garanti ettiğinizi ve şu kadar ki DAHA.NET’in ihraç lisansı alma, izin ya da herhangi bir onay ve/veya Kabul Edilebilir Kullanım Şartları çerçevesinde uygulanacak herhangi bir yaptırımı sağlaması/temin etmesi gerekmemektedir. Ayrıca, DAHA.NET’in düzenli aralıklarla durum izlemeye yetkili tek otorite olduğunu ve şayet DAHA.NET tarafından, herhangi bir zamanda, beyan ve teminatların ihlalinin tespiti halinde, DAHA.NET’in sağladığı hizmet ya da hizmetlerini yazılı ön bildirimsiz olarak anında fesh etme/sonlandırma yetkisine/hakkına sahip olduğunu, ve böyle bir durumda hesabınızda kalan borcunuzun tamamını ödemeyi kabul ettiğiniz konusunda anlaşmış bulunuyorsunuz.

13.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 • İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu belge daha.net tarafından, daha.net’in güvenlik ve gizlilik konusundaki politikalarını belirtmek için hazırlanmıştır.

Sitemizde alışveriş yaparken üyelik sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir. Üyelik sistemimiz dahilinde sizden istenen iletişim bilgileri alan adı tescilinde, acil durumlarda ve faturalarınızın teslimatında kullanılacaktır. Üyelik sistemi içerisinde vermiş olduğunuz bilgileri istediğiniz zaman düzenleme ve güncelleme haklarına sahipsiniz. Üyelik sistemi içerisinde verilen kişisel ve kurumsal bilgiler bu sistem dışında bir işlem için kullanılmayacaktır.İsterseniz daha sonra bu bilgileri sildirebilirsiniz. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması gibi istenilen tüm durumlarda kullanılabilir.

Kişisel bilgilerinizin yanında IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır.

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır:

1 – SSL Güvenlik Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilginiz bankamıza iletilir.

2 – Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle kaydedilmez. Kredi kartınızdan ücret tahsilatı yalnızca siz ve bankanız arasında gerçekleşmektedir.

3 – Sistemimiz sunucu düzeyi uygulamalarda güvenilir olarak belirlenmiş Linux işletim sistemi üzerinde PHP programlama dili ve MySQL veritabanı ile hizmet vermektedir. En son güncellemeler ve güvenlik önlemleri tarafımızca düzenli olarak yapılmaktadır.

Madde 1 : Çalışma Saatleri

  • Telefon Destek: Hafta İçi (Pazartesi – Cuma) 09:30 – 17:30 * Pandemi nedeniyle güncellenmiştir.
  • Bildirim / E-Posta Muhasebe Bölüm: Hafta İçi (Pazartesi – Cuma) 09:00 – 18:00
   Bildirim / E-posta Teknik Destek: 7 Gün / 24 saat 60 dk içinde geri dönüş garantisi

Madde 2 : Sipariş Onaylama ve Hesap Açılış

 • Kredi Kartı ile ödeme yapıldığında hesabınız, ödemeyi takiben otomatik olarak birkaç dakika içinde aktif hale gelecektir.
 • Hosting ve Alan Kaydı haricindeki Cloud Sunucular, Lisanslar, SSL Sertifikaları, Toplu Mail gibi tüm ek servislerin kurulumları ve teslimi, kredi kartı ile ödeme olsa dahi mesai saatleri dışında 8 saati bulabilmektedir.
 • Banka Havalesi/EFT ve PTT kanalı ile ödeme yapıldığında, ödeme bildiriminde bulunmanız gerekmektedir. Ödeme Bildiriminiz bize ulaştıktan çalışma saatleri içinde 30 dakika, çalışma saatleri dışında ertesi iş günü gerekli kontroller yapılıp ödemeniz kaydedilecek ve hesabınız açılacaktır.
 • 7 gün içerisinde ödemesi yapılmayan siparişler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.

Madde 3 : Kampanyalar

 • daha.net yaptığı kampanyalarda müşterilere aylık olarak sunduğu fiyatların en az bir sene değişmeyeceğini taahhüt eder. Kampanyalı ürün ya da paket fiyatı bir sene sonra o andaki fiyatlara revize edilir.

Madde 4 : Para İadesi

 • Müşteri memnuniyeti daha.net’in en önemli önceliğidir. Satışta olan tüm planlarımızda, memnuniyetsizlik halinde koşulsuz, şartsız 14 günlük para iade garantisi vardır. Satın aldıktan 14 gün içinde, herhangi bir şekilde servisimizden memnun kalmazsanız, Yönetim Paneli sayfasından iletişime geçip bir mesaj göndermeniz halinde ödediğiniz ücretlerinin tamamı iade olacaktır. İptal sebebinizi bizimle paylaşmanız bizi sevindirecektir.
 • Koşulsuz ücret iadesi aynı ürün için sadece bir kere kullanılabilir.
 • Cloud Sunucu hizmetinde, Müşteri’den gelen talep doğrultusunda daha.net teknik ekibi tarafından sunucuya bir eklenti/yazılım kurulması gerçekleşirse ücret iadesi olmayacaktır.
 • daha.net hizmet sözleşmesine aykırı hareket edildiğinde ücret iadesi olmayacaktır.

Ücret iadesi yapılmayacak ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Alan Adı Kayıt (domain name registration)
 • Tüm yazılım ve lisanlar
 • Dedicated IP, Arama Motoru Kaydı ve SSL Sertifikaları gibi tüm ek servisler

Madde 5 : İzin verilmeyen Site İçeriği ve Yazılımlar

 • Türkiye dışından sipariş kabul edilmemektedir.
 • Lisanssız – deneme süresi bitmiş yazılımları kullanılmaya izin verilmez.
 • T.C. Kanunlarına aykırı yazılı – görsel – sesli içerik yayınlamak kesinlikle yasaktır.
 • Spam gönderme ve gönderen yazılımların kullanılmasına izin verilmez.
 • Virüs ve virüs dağıtan yazılımların kullanılması yasaktır.
 • Her türlü erotik ve porno içerik yasaktır.
 • Mali hakları özellikle kamuya iletim hakkına, dağıtım lisans haklarına sahip olunmayan mp3 – divx – warez – film – müzik – görüntü gibi dijital materyalleri yayınlamak kesinlikle yasaktır.

Özel olarak 5651 sayılı Kanun kapsamında açık olarak ifade edilen:

 • İntihara Yönlendirme,
 • Çocukların cinsel istismarı,
 • Uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini ,
 • Müstehcenlik,
 • Fuhuş,
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlara ait materyalleri kullanmaya izin verilmez.

Madde 6 : Hesap Kapatma ve El Koyma

 • Site içeriği ve Kullanılan Yazılımlar konusundaki kurallara uymayan kullanıcılar e-posta ya da telefon aracılığı ile uyarılacak, ilgili içerik 24 saat içerisinde düzeltilmezse hesap kapatılacak ve içerik sunuculardan silinecektir.
 • Aşırı CPU ve load yüklenmesi nedeniyle paylaşımlı sunuculara yük oluşturan web sitelerinin yayını durdurulabilir. Yayını durdurulan site sahipleri bilgilendirir ve sorunun çözümü için işbirliği teklif edilir. Sorun çözülemediği takdirde site tekrar aktif hale getirilmez ve müşteriye hosting hesabının kalan günleri için daha.net kredisi eklenir.
 • daha.net, hizmet sözleşmesi ve politikalarında bulunan kuralları ihlal eden kullanıcılarının hesaplarını askıya alma/kapama/silme hakkını saklı tutar.

Madde 7 : Kullanıcı Sözleşmeleri – Faturalama

 • Yeni hesap açan kullanıcılara hizmet sözleşmesinin bir kopyası e-posta ile ve ilk ay ödemesinin faturası 3 iş günü içinde posta ile gönderilir.
 • Daha sonraki aylarda ödemeyi takiben yeni fatura düzenlenir ve 3 iş günü içerisinde müşteriye gönderilir.

Madde 8 : Alan Adı Kayıt ve Yenileme

 • daha.net üzerinden alan adı kaydı yaptırıldığında, alan adı kayıt süresinin dolmasına yakın son 90, 60, 30, 7 ve 1 gün kala müşterilerimiz e-posta ile yenileme zamanı konusunda uyarılacaktır.
 • Alan Adı kayıt ve yenileme ücreti daha.net alan adı sayfalarında belirtilmiştir.
 • Daha önce domain kaydı esnasında kredi kartı ile işlem yapıldıysa ve domain otomatik yenilemeye kapatılmadıysa domain son ödeme tarihi geldiğinde otomatik çekim yapılarak yenileme işlemi gerçekleştirilecektir.
 • Eğer kayıtlı bir ödeme metodunuz var ise Alan Adı yenileme işlemleri sistem tarafından OTOMATİK olarak yapılmaktadır. Alan adınızın otomatik olarak yenilenmesini istemiyor iseniz Müşteri Panelinize girerek “Otomatik Yenilemeyi Devre Dışı Bırak” seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Nasıl işaretlendirileceğini bilmiyorsanız lütfen Müşteri Destek servisimizle iletişime geçiniz.
 • Süresi biten alan adları ilk 30 gün içerisinde herhangi ek bir bedel ödemeden, sadece yenileme bedeli ile yenilenebilir.
 • Süresi biten ve ilk 30 gün içerisinde yenilenmeyen alan adları “Alan Adı Cezalı” (RedemptionPeriod) konuma düşer. Bu süreçteki alan adları restore (kurtarma) ücreti ödenerek yenilenebilirler.
 • Alan adları uzantısına göre bu ücret 40$+KDV ile 120$+KDV arasında değişmektedir. Bu ücretin yanı sıra, alan adının yenilenmesi için en az bir yıllık yenileme ücretinin de ödenmesi gerekmektedir. (Eğer bu Restore ücreti ödenmez ise, alan adını tekrar alınabilir duruma gelmesini beklenilmesi gerekir. Bu süre yaklaşık 75 ile 365 gün arasındadır. Alan adının süre bitiminden 75-365 gün içerisinde alan adı tekrar alınabilir durumda olacaktır).
 • Cezalı konumda (RedemptionPeriod) olan alan adlarının yenilenmesi için restore (kurtarma) ücreti ve 1 Yıllık yenileme ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Madde 9 : Alan Adı Transferi

 • daha.net Müşterileri, dilediği zaman alan adı transfer kodunu (EPP Code) alarak alan adlarını transfer edebilirler. daha.net ResellerClub üzerinden Move Service işlemi yapmamaktadır.
 • Alan adları transfer işlemlerinde alan adı tescil edildikten sonra en az 60 gün geçmiş olmalı ve bitiş süresine 30 günden fazla zaman kalmış olmalıdır.
 • Alan adlarının süresi geçtikten sonra ve/veya cezalı konuma girdikten sonra transfer iç ve dış firmalara yapılamamaktadır.

Madde 10 : Hosting Hesabı Yenileme

 • Hosting hesapları hesap bitim tarihine kadar iptal talebi verilmediği sürece eğer kayıtlı bir ödeme metodunuz var ise otomatik olarak yenilenecektir.
 • Yenileme dönemi geldiğinde yenilemesi yapılmayan Hosting, Cloud Sunucu hizmetleri 1 ay (30 Gün) sonra tamamen sunuculardan kaldırılmaktadır.

Madde 11 : Hesap Limitlemeleri

 • Bir hosting hesabı altındaki tüm mailler, veritabanları ve dosyalar hesabın disk alanı kotasını ortak havuz şeklinde kullanmaktadırlar. Bir adet domain üzerinden bir saate atılabilecek mail sayısı “150” adet ile sınırlandırılmıştır. Bu limit aşıldığında mail gönderimi bir sonraki saate kadar durmaktadır. Reklam içerikli SPAM e-mail göndermeye izin verilmemektedir.
 • daha.net, hizmet sözleşmesi ve politikalarında bulunan kuralları ihlal eden kullanıcılarının hesaplarını askıya alma/kapama/silme hakkını saklı tutar.
 • Bir mailin içeriğindeki dosya boyutu en fazla 20 MB olabilmektedir. Bu limitin aşılması paylaşımlı sunucularda mümkün değildir.
 • Veritabanı limiti, mail hesabı limiti veya dosya boyutu limiti, hosting hesabının paketinde belirtilenler ile sınırlandırılmıştır. Eğer sınır aşılır ise bir üst pakete geçiş yapılmalıdır.
 • Bir hosting hesabı içinde (Kurumsal Süper ve Pro Paket hariç) ek domain açılamamaktadır. Ek domainlerin tamamı Bayi paketlerinde mümkündür.
 • Sunucularımızdaki MYSQL veritabanlarına “uzaktan erişim” yapmak mümkün değildir. Hosting arayüzündeki phpmyadmin kullanılarak erişim yapılabilmektedir.
 • SSH izni, uzaktan erişim, php.ini üzerinde değişiklikler veya sunucu üzerindeki konfigürasyonu değiştirmek gibi özellikler sadece Cloud Sunucu paketlerinde mümkündür. Paylaşımlı sunucularda maalesef bu değişiklikler mümkün olmamaktadır.
 • Hosting hesabının alan adı sadece ilk 10 gün ücretsiz değişebilmektedir. Bu sürenin bitiminde, 6$+kdv ile ücretlendirilerek işlem yapılabilmektedir..
 • Cloud Sunucular “10 mbit” ortak havuzdan faydalanmaktadırlar. Eğer bu limit değiştirilmek istenirse, hat kiralama işlemi yapılmalıdır.

Madde 12 : Hazır veya Özel Yazılımlar

 • daha.net, Softaculous ve Parallels Plesk tarafından sağlanan 3. parti açık kaynak kodlu yazılımların yüklenmesi imkanını tüm servisleri ile ücretsiz olarak vermektedir.

Madde 13 : Müşteri Destek Şartları ve Sözleşmesi

 • daha.net müşterililerinin her türlü soru, sorun ve isteklerine çalışma saatleri içerisinde 30 dakikada, çalışma saatleri dışında da 8 saatte geri dönmeyi taahhüt eder.
 • Çalışma saatleri ve destek şekilleri sayfanın sonunda belirtilmiştir.

Madde 14 : Teknik Yükümlülükler

 • Sunucularımızda kullanılan işletim sistemlerinin ve 3. parti yazılımların en güncel ve stabil versiyonları yüklüdür.
 • Sunucu – network güvenlik ve trafikleri anlık olarak takip edilmektedir.

Madde 15 : Sunucu Bakım ve Bilgilendirme

 • daha.net üzerindeki sunucuların bakımı, taşınması, donanım güncellenmesi gerekli görüldüğü takdirde müşteriler 1 hafta, 3 gün ve 1 gün öncesinden kesinti için uyarılacaktır.
 • Bu kesintiler bir sene içinde toplam 24 saati geçmeyecek ve zorunlu kalınmadığı taktirde mesai saatleri içinde yapılmayacaktır.
 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,daha.net hizmeti geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

Madde 16 : Resmi Yükümlülükler

 • Erişim sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.
 • Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
 • Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Madde 17 : Kayıt Tutma

 • Web, FTP ve SMTP sunucusuna gelen/giden trafiğin bilgilerini altı ay boyunca saklamak ve oluşan verilerin bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte korumak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. Bu bilgiler kaynak ip adresi, hedef ip adresi, istenilen url, saat ve tarih ve komut detayları (HTTP get/post) olarak tanımlanmıştır.

Madde 18 : Anti-Spam

 • daha.net en yeni spam önleme yöntem ve yazılımları takip eder. E-posta sunucularında güncel spam koruma sistemlerini çalıştırılır, sistemin elverdiği ölçüde spam mailler ayrıştırılarak kullanıcıların e-posta servislerinden yararlanmasını sağlar.

Madde 19 : Anti-Virüs

 • Firmamız sunucularında güncel anti-virüs programları yüklüdür, sistemin el verdiği ölçüde virüsler temizlenir ve koruma sağlanır.

Madde 20 : Yedekleme

 • “Günlük Yedek Alma” hizmeti satın alınmadığı durumlarda tüm hosting hesapları Haftalık ve aylık olarak yedeklenmektedir.
  Yedekten kurulum işlemi gece 24:00’den sonra yapılmaktadır.
 • daha.net üzerinde ki paylaşımlı hosting hizmetlerinin yedeklemeleri sadece daha.net bazlı problemlerde ücretsiz restore edilmektedir, bunun haricinde yedek dönüş talepleri için site başına 10 dolar + KDV talep edilmekte olup site yedeklerinin müşteriler tarafından alınması gerekmektedir. daha.net hiçbir sebep ile site yedeklerinden sorumlu tutulamaz.

Madde 21 : Sunucularımız Nerede?

 • daha.net sunucuları, Cloud Teknoloji ve Premier DC işbirliği ile Premier Türkiye İstanbul Datacenter’ında barındırılmaktadır.

Madde 22 : Toplu Mail Servisi Hakkında

 • SPAM mail gönderimi yasaktır. SPAM bir kişinin izni olmadan o kişiye e-posta göndermektir. “İzin Alma” dan kasıt, alıcının sizden veya firmanızdan e-posta alma izni almış olması anlamındadır. SPAM yapanların hesapları HEMEN KAPATILACAK VE ÜCRET İADESİ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
 • SPAM aktivitelerini bizimle birlikte SPAMCOP, ZEN.ORG ve SPAM HOUSE gibi bağımsız kuruluşlar da takip etmekte ve bizleri anında haber etmektedirler. Eğer servisiniz ile ilgili bu tür bir şikayet gelirse hesabınız HEMEN KAPATILACAK VE ÜCRET İADESİ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
 • Porno, Terör, Yasak Madde ve FTC’nin kurallarına (http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/canspam.htm) aykırı bütün içerik gönderimlerinde servisiniz HEMEN KAPATILACAK VE ÜCRET İADESİ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
 • Ücretsiz hesaplar limitli süreli kullanım içindir ve minimum 30 gündür. Bu 30 günden sonra hesabınızın kapanacağı anlamına gelmez fakat SoftCom Bilişim Hiz. ve Tic. A.Ş. bu hakkı saklı tutar.

Madde 23 : Gizlilik

daha.net kişisel bilgileri yalnızca söz konusu bilgilere erişimin, bu bilgilerin korunmasının veya ifşa edilmesinin (a) yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye, yasal işleme veya uygulanabilir resmi isteğe uyulması, (b) potansiyel ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere ilgili Hizmet Şartlarının uygulanması, (c) sahtekarlıkla veya güvenlikle ilgili sorunların veya teknik sorunların saptanması, önlenmesi ya da başka bir şekilde ele alınması veya (d) yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde kamunun haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek zararlara karşı korunması için makul bir şekilde gerekli olduğu takdirde üçüncü kişilerle paylaşır.

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Cloud Teknoloji Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“daha.net”) tarafından yönetilen internet siteleri (“daha.net siteleri”) veya daha.net adına üçüncü taraf platformlar (Google, Facebook, YouTube vb.) üzerinden erişilen uygulamalar için geçerlidir.

daha.net  sitelerine erişerek çerezlerin bu Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeli veya daha.net sitelerini kullanmamalısınız.

Bu Politika, daha.net sitelerine erişmek için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

Çerez Nedir?

Çerez (cookie), ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza gönderilen küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler ilgili siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup içerdiği bilgilere yalnızca aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde, çerezi oluşturan internet siteleri tarafından erişilmesi mümkündür. Cihazınızda saklanan çerezler, ilgili sitenin ziyaretiniz hakkındaki bilgileri hatırlamasına yardımcı olur ve bir sonraki ziyaretinizde siteyi sizin için daha kullanışlı hale getirir. Çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için önemli bir rol oynar. Dolayısıyla, çerezler olmadan internette gezinmek çok daha sinir bozucu bir deneyim olacaktır.

Çerezler Hangi Amaçlar Doğrultusunda Kullanılmaktadır?

 • daha.net sitelerinin işlevselliğini ve performansını arttırmak ve kullanımını kolaylaştırmak,
 • daha.net siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak,
 • daha.net sitelerinin daha etkili kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin temini,
 • daha.net sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,
 • daha.net sitelerinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • daha.net sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi verilerinize ihtiyaç duyulması.
 • Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak yürütülmektedir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki sayfayı inceleyiniz.

  Çerez Türleri Nelerdir?

  Çerez Türü : Açıklama
  Oturum Çerezleri : Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.
  Kalıcı Çerezler : Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
  Zorunlu Çerezler : Bu çerezler, internet sitesinin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet sitesi çalışamayacaktır.
  İşlevsel ve Analitik Çerezler : Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
  Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
  Takip Çerezleri : Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda bulunan çerezleri silmenin yanı sıra cihazınıza çerez kaydedilmesini de engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri siler ya da devre dışı bırakırsanız, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için daha.net sitelerindeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını hatırlatmak isteriz.

Birçok internet tarayıcısı aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme.
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme.
 • Tüm çerezleri engelleme.
 • İnternet tarayıcısını kapattığınızda tüm çerezleri silme.

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Google Chrome
Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
Altta Gelişmiş‘i tıklayın.
“Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları‘nı tıklayın.
Çerezler‘i tıklayın.
“Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesi’nin adını arayın.
Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

Mozilla Firefox
Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.

Safari
Safari > Tercihler’i seçin.
Gizlilik öğesini tıklayın.
İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

Internet Explorer
Masaüstünü açın ve görev çubuğunda
Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.
Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar‘ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

daha.net, Politika’yı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Politika daha.net sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

CLOUD TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Cloud Teknoloji Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.,(Şirket) veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait, kimlik (ad-soyad, TC. kimlik numarası, doğum yeri, cinsiyet), iletişim (adres, cep telefonu, e-posta adresi) ve Şirketimizle paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Tarafınızla imzalanan sözleşmeler kapsamında hizmetlerin sunulabilmesi,

o Şirketimizle aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,

o Şirketimizin sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi,

o Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Şirketimizin/ işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla;

 • Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Şirketimizin faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,

o Şirketimiz ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin, finansal veya muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

o Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,

o Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,

o Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

o Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,

o Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması

o Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi amaçlarıyla;

 • Açık rızanızın varlığı halinde;

o Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,

o Ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,

o Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla düzenlenen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, internet sitemiz, Genel Müdürlük, Şirketimiz genel müdürlüğünün bulunduğu yerlerdeki güvenlik kameraları, internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, muhtelif sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, KVKK’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak;

o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

o Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

o 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

o Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

o İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi “Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 Plaza 4. Levent B Blok No:121 Kağıthane, İstanbul” adresimize elden teslim edebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.  Bununla birlikte, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@daha.net  e-posta adresine iletebilirsiniz.

Adres: Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 Plaza 4.Levent B Blok No:121 Kağıthane, İstanbul
E-posta: bilgi@daha.net
Web: www.daha.net
Ticaret Sicil No: 759033-0
Mersis No: 0547054376400016

Registrant Rights and Responsibilities Under the 2009 Registrar Accreditation Agreement

Background: One of the new provisions added to the 2009 RAA requires ICANN to develop in consultation with registrars a webpage that identifies available registrant rights and responsibilities. This published document is the result of initial input from a joint working group of the GNSO Council and the At-Large Advisory Committee and subsequent consultations with the registrars; and provides a “plain language” summary of registrant rights and responsibilities that currently exist under the 2009 RAA.

Introduction

This document provides some “plain language” summarization of terms related to Registrant Rights and Responsibilities as set out in the Registrar Accreditation Agreement (RAA), for posting on Registrar websites. While some of the terms included here do not specifically refer to registrants, those terms are included because of the potential import to understanding registrar/registrant relations. This document also summarizes registrant rights and responsibilities that arise within ICANN Consensus Policies and specifications, as those policies and specifications are incorporated into the RAA.’

The summarization of terms within this document do not override or replace the terms set forth in the RAA or within those specifications or policy.

Preamble

In order to register a domain name, a Registered Name Holder (also known as a Registrant) has to use the services of an ICANN-accredited Registrar. In order to become an ICANN-accredited Registrar, the Registrar must enter into a contract with ICANN, referred to as the Registrar Accreditation Agreement or the RAA. The RAA sets out various rights and responsibilities for Registrants, and Registrants have additional rights and responsibilities that are set forth in separate ICANN policies and specifications that the Registrars agree to follow.

The RAA and the related policies are drafted in very specific, often legal terminology. In order to help Registrants better understand the rights and responsibilities that come along with the registration of a domain name, these rights and responsibilities are being summarized and presented within a single document. The summaries provided here do not override or replace the actual terms as written in the RAA or the related policies and specifications.

RAA Terms of Interest

As the RAA is between ICANN and a Registrar, no one else – including a Registered Name Holder – may sue ICANN or the Registrar to claim a breach of the RAA.

Registrars may not make claims that they can provide registrants with superior access to any relevant TLD in comparison to other Registrars.

Some of the Registrar obligations are dependent upon Registered Name Holders fulfilling certain responsibilities, particularly as it relates to payment of registration fees, submission of required data points to the Registrars, and submission of accurate data and timely updates to that required data. Registrars also have specific items on which they must provide notice to Registered Name Holders, including notifications of the end of a registration term, use of Registered Name Holder’s Personal Data, and notices regarding escrowing of data for domain names registered through privacy or proxy registration services, as well as the posting of fees for the recovery of registered names.

Registrar Submission of Data to Registry Operators

For each relevant TLD, Registrars must submit certain data points relating to each Registered Name within a TLD:

 • The name of the Registered Name being registered (3.2.1.1);
 • The IP addresses of the primary nameserver and secondary nameserver(s) for the Registered Name (3.2.1.2);
 • The corresponding names of those nameservers (3.2.1.3);
 • Unless automatically generated by the registry system, the identity of the Registrar (3.2.1.4);
 • Unless automatically generated by the registry system, the expiration date of the registration (3.2.1.5); and
 • Any other data the Registry Operator requires be submitted to it (3.2.1.6).

Registered Name Holders are normally required to provide the Registrar with information relating to nameservers (3.2.1.2 – 3), and there may be additional data required under Section 3.2.1.6 that the Registered Name Holder must provide. If the Registered Name Holder provides an update on these data points, the Registrar has five (5) days to provide the update to the Registry Operator.

Whois Data

Registrars are required to have an interactive web page and port 43 Whois service that is available to the public to query free of charge. The RAA specifies certain data points that must be provided in response to a query:

 • The Registered Name (3.3.1.1);
 • The names of the primary nameserver and secondary nameserver(s) for the Registered Name (3.3.1.2);
 • The identity of Registrar (which may be provided through Registrar’s website) (3.3.1.3);
 • The original creation date of the registration (3.3.1.4);
 • The expiration date of the registration (3.3.1.5);
 • The name and postal address of the Registered Name Holder (3.3.1.6)
 • The name, postal address, e-mail address, voice telephone number, and (where available) fax number of the technical contact for the Registered Name (3.3.1.7); and
 • The name, postal address, e-mail address, voice telephone number, and (where available) fax number of the administrative contact for the Registered Name (3.3.1.8).

These data points are commonly referred to as Whois data. As discussed below, Registered Name Holders are required to provide a Registrar with timely updates to Whois data for a Registered Name. Upon receiving the update, a Registrar is to “promptly” update the Whois data. Registrars may contract out the maintenance of the public query function.

The RAA allows Registrars to provide bulk access to Whois data to third parties. When providing bulk access or access to the Whois data through the public query function, the Registrar is required to restrict access for high volume queries or other restrictions on uses of Whois data as specified in the RAA, including marketing activities and mass solicitations. If a Registrar contracts the public function query to an outside party, the Registrar must require any contractor providing the port 43 service to impose the same restrictions on access to and use of the Whois data.

Communications with Registered Name Holders

Registrars are required to maintain records of all communications with Registered Name Holders, as well as records of information provided to Registry Operators.

Escrow of Registered Name Holder Data

A Registrar is required to maintain a database of all Whois data for all Registered Names registered through the Registrar’s accreditation, as well as all data the Registrar submits to the Registry Operator. In addition, the Registrar must include in the database the name and (where available) postal address, e-mail address, voice telephone number, and fax number of the billing contact for each Registered Name.

In some instances, a registrant may choose to limit the amount of personal information that a Registrar makes available in a Whois query. To do so, the name may be registered through a privacy service (allowing a registrant to conceal personal identifying information and often replacing it with the information of the privacy service). Customers may also choose to register names through a proxy service, where the proxy service is the Registered Name Holder, and the proxy service licenses the use of the domain name to the customer. In that situation, the proxy service, as the Registered Name Holder, has its information listed for most or all required data points.

When a Registered Name is registered through a privacy or proxy registration service, that affects the information that is placed in the database, and a Registrar must do one of two things: The Registrar must either (1) include in the database the name and postal address, e-mail address, and voice telephone number provided by the customer in connection with each registration, even when a privacy or proxy registration is used; or (2) at the time that a customer elects to use a privacy or proxy registration service, display a notice that the customer’s data is not being escrowed. When a customer’s data is not being escrowed, only the contact information associated with the privacy or proxy registration service will be escrowed. If a customer’s data is not escrowed, and only the information of the proxy or privacy service is maintained in the database, in the event of Registrar or Registry failure future notices may only be sent to the contact information within the database.

Registrar Business Dealings with Registrants

The RAA imposes many requirements on a Registrar’s business dealings, including its dealings with Registered Name Holders.

A registrar may not activate a Registered Name until it receives reasonable assurance from the Registered Name Holder that the registration fee will be paid.

The RAA sets forth actions the Registrar may take at the conclusion of the registration period if a Registered Name Holder has not provided consent to renew the registration, including the Registrar cancelling the registration at the end of the current registration term. If the Registered Name Holder did not consent to renewal, the Registrar must make sure that a Registered Name is deleted from the Registry database within 45 days of the end of the registration term.

This right for the Registrar to cancel the registration and the obligation to the delete the domain name is not absolute. Section 3.7.5.1 of the RAA sets forth a list of potential “extenuating circumstances,” that, if exist, allows the Registrar to renew the domain name even without the consent of the Registered Name Holder. These circumstances include the Registered Name being subject to a UDRP action, court order, bankruptcy proceeding, or billing dispute, among other items. The Registrar must keep a record of reasons why the Registrar renewed a registration without the consent of a Registered Name Holder.

Registrars have to provide each new registrant with notice of the Registrar’s deletion and auto-renewal policies. If the Registrar’s deletion policy changes during the time of the registration agreement, the Registrar has to make efforts to inform the registrants of those policy changes. Details of the deletion and auto-renewal policies have to be displayed on any website the Registrar operates for domain name registration and renewal, and the Registrar should also state on those sites any fee that will be charged for the recovery of a domain name during the Redemption Grace Period (the 30 day period of time during which the name is in “Pending Delete” status with the Registry).1

If a Registered Name is the subject of a UDRP dispute at the time of deletion or expiration of the registration, the UDRP complainant has the right to renew (or restore, in the case of a deletion) the domain name. If the complainant renews or restores the name, the Registrar must place the name in a HOLD or LOCK status,2 and must modify the Whois information to show that the name is subject to dispute. Section 3.7.5.7 of RAA also provides for a right for the original domain name registrant to recover or renew the name in the event the UDRP complaint is terminated without decision, or the UDRP complaint is decided in favor of the original domain name registrant.

The Registrar/Registered Name Holder Agreement

Registrars are required to enter into electronic or paper registration agreements with all Registered Name Holders. According to the RAA, the Registrar/Registered Name Holder Agreement must include – at minimum – the following items (as stated at Sections 3.7.7.1 – 12 of the RAA):

 • The Registered Name Holder must provide “accurate and reliable contact details” and must “promptly correct and update them” during the registration term. The details required are stated in Section 3.7.7.1.: “the full name, postal address, e-mail address, voice telephone number, and fax number if available of the Registered Name Holder; name of authorized person for contact purposes in the case of an Registered Name Holder that is an organization, association, or corporation; and the data elements listed in Subsections 3.3.1.2, 3.3.1.7 and 3.3.1.8.”
 • If a Registered Name Holder intentionally provides inaccurate or unreliable information, intentionally fails to promptly update the information, or fails to respond over fifteen (15) days to Registrar inquiries about the accuracy of the contact details, the Registered Name Holder will be in material breach of the agreement and the registration may be cancelled.
 • Whoever is listed as the Registered Name Holder must provide full contact information, and is the Registered Name Holder of record. Sometimes a Registered Name Holder may register a domain name and then allow another person to use the domain name (such as a website designer registering a domain name for a client). If this happens, and the person actually using the name did not enter into the Registrar/Registered Name Holder Agreement (referred to as a “third party” in the RAA), the Registered Name Holder could be accountable for wrongful use of the domain name by the third party. This will happen if the Registered Name Holder is provided with “reasonable evidence of actionable harm” from the third party’s use of the domain name. In that situation the Registered Name Holder will “accept liability for harm caused by wrongful use of the Registered Name,” unless the Registered Name Holder discloses the user’s identity and current contact information.
 • The Registrar must provide notice of how it intends to use data provided by the Registered Name Holder and who will received the Registered Name Holder’s data. The Registrar must also provide notice of how Registered Name Holders may access and update data. Additionally, the Registrar must identify which data points the Registered Name Holder must provide to the Registrar, and what information can be provided on a voluntary basis. The Registered Name Holder must consent to all of these data processing terms.
 • If a Registered Name Holder provides the Registrar with Personal Data on behalf of any person who did not enter into the Registrar/Registered Name Holder Agreement (the “third party” discussed above), the Registered Name Holder must confirm that it (1) provided those third-party individuals with the same data processing notices that the Registrar provides, and (2) received the same consents from the third party regarding the Registrar’s data processing terms.
 • A Registrar may only process the Registered Name Holder’s data as stated in the data processing notices described above.
 • A Registrar has to agree that it will take reasonable precautions to protect the Registered Name Holder’s data from “loss, misuse, unauthorized access or disclosure, alteration, or destruction.”
 • Registered Name Holders must represent that: “to the best of the Registered Name Holder’s knowledge and belief, neither the registration of the Registered Name nor the manner in which it is directly or indirectly used infringes the legal rights of any third party.” This means that the Registered Name Holder must represent to the Registrar that the domain name is not being registered for use in a way that would violate the legal rights of others. An example of this “infringement” could be a registration of a domain name that violates a trademark or copyright held by someone that is not the Registered Name Holder.3
 • If there is a dispute in connection with the use of the registered name, the Registered Name Holder must agree to jurisdiction of the courts in at least one of two places: where the Registrar is located (often stated on the website or in the Registrar/Registered Name Holder Agreement) or the “Registered Name Holder’s domicile.” “Domicile” is a word with legally-specific meaning, but typically will be the location the Registered Name Holder provides to the Registrar in the required Personal Data. Agreeing to jurisdiction means that the Registered Name Holder agrees that the courts in those locations have the power to decide these types of cases.4
 • The Registered Name Holder must agree that its registration is subject to “suspension, cancellation, or transfer” for the reasons stated in Section 3.7.7.11. Those reasons include: if an ICANN adopted specification or policy requires it or if a registrar or registry procedure requires it “to correct mistakes by Registrar or the Registry Operator in registering the name or for the resolution of disputes concerning the Registered Name.” For example, the UDRP is an ICANN adopted policy that specifies that an administrative panel hearing a domain name dispute could order that a domain name registration be suspended, transferred or cancelled, and the Registered Name Holder has to agree that this is a possibility.
 • The Registered Name Holder shall “indemnify and hold harmless the Registry Operator and its directors, officers, employees, and agents from and against any and all claims, damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal fees and expenses) arising out of or related to the Registered Name Holder’s domain name registration.” At its simplest, this means that if the Registry Operator (or its employees, etc.) for the registered name is sued because of the Registered Name Holder’s domain name registration, the Registered Name Holder will pay the Registry Operator for all fees and expenses in defending against the suit as well as pay for any judgments or liabilities awarded. This “indemnification” is not solely limited to court cases.

Verification of contact information

As described in more detail below, there are specifications and policies that may be created and that apply to the Registrars. Some of the specifications or policies may address a Registrar’s obligation to verify the contact information supplied by the Registered Name Holder when the domain is first registered, as well as setting out requirements for periodic re-verification of contact information.

Registrars are also required to take “reasonable steps” to verify contact information in the event any person notifies the Registrar that contact information for a Registered Name is inaccurate. The Registrar also has obligations to act to correct inaccuracies in contact information that the Registrar becomes aware of, even if the inaccuracy was not reported by anyone.

The Registrar must also maintain proper contact information for itself, including a valid email and mailing address. This contact information should be posted on the Registrar’s website.

Reseller arrangements

The RAA imposes obligations on Registrars working with third-party Resellers – persons or entities that the Registrar contracts with to provide Registrar Services. The RAA now requires Registrars to include specific items in the Registrar/Reseller Agreements, including: prohibiting the Reseller from making representations that it is accredited by ICANN; requiring that all Reseller registration agreements include all provisions that the Registrar is required to include in its Registrar/Registered Name Holder Agreement; requiring the posting of all links to all ICANN websites that the Registrar is obligated to post; and identification of the sponsoring registrar. The Reseller is also required to make sure that that if a customer is using a Reseller’s privacy or proxy registration service for a domain name registration, the Reseller does one of the following three things: (1) deposit the identity and contact information of the customer with the Registrar; (2) deposit the identity and contact information in escrow; or (3) posts a notice to the customer that their contact information is not being escrowed.

The RAA also requires the Registrar to take compliance and enforcement action against a Reseller violating any of the required provisions.

Other Policies/Specifications

The Restored Names Accuracy Policy (http://www.icann.org/en/registrars/rnap.htm) requires that when a registrar restores a name (from the redemption grace period) that had been deleted on the basis of submission of false contact data or non-response to registrar inquiries, the name must be placed on Registrar Hold status until the registrant has provided updated and accurate Whois information.

In addition to the RAA requirement that a Registered Name Holder represent that to the best of its knowledge, the registration or use of the domain name does not infringe on the legal rights of others, the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP“) requires that same representation to be made, as well as a representation that the domain name is not being registered for an unlawful purpose, and will not be used in violation of any applicable laws.

The UDRP also requires Registered Name Holders to submit to mandatory administrative proceedings to resolve disputes under the UDRP. These mandatory administrative proceedings, as described in the UDRP, are disputes that are filed before one of the ICANN approved UDRP dispute resolution providers (listed at http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm) and following the uniform Rules for UDRP administrative proceedings (set out at http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm). The requirement for submission to mandatory administrative proceedings does not mean that Registered Name Holders cannot also have judicial proceedings filed against them for the same or similar conduct. Similar to the jurisdictional requirements set out in the RAA, the requirement to submit to a mandatory administrative proceeding means that the Registered Name Holder cannot dispute the UDRP provider’s ability to hear a dispute that is otherwise properly brought under the UDRP.

The Policy on Transfers of Registrations between Registrars provides that Registered Name Holders have the right to transfer domain name registrations among registrars. The transfer policy imposes time limits on when the Registrar must respond to a transfer request. The right to transfer is not absolute – there are ICANN and Registry policies that may set limits on the transfer right, including: limitations on when a domain name may be transferred (measured from dates of creation or earlier transfer); and the Registered Name Holder providing of required authorization and documentation for Registrar review. The Registrar of Record may only deny a transfer in the following instances:

 • Evidence of fraud
 • UDRP action
 • Court order by a court of competent jurisdiction
 • Reasonable dispute over the identity of the Registered Name Holder or Administrative Contact
 • No payment for previous registration period (including credit card charge-backs) if the domain name is past its expiration date or for previous or current registration periods if the domain name has not yet expired. In all such cases, however, the domain name must be put into “Registrar Hold” status by the Registrar of Record prior to the denial of transfer.
 • Express written objection to the transfer from the Transfer Contact. (e.g. – email, fax, paper document or other processes by which the Transfer Contact has expressly and voluntarily objected through opt-in means)
 • A domain name was already in “lock status” provided that the Registrar provides a readily accessible and reasonable means for the Registered Name Holder to remove the lock status.
 • The transfer was requested within 60 days of the creation date as shown in the registry Whois record for the domain name.
 • A domain name is within 60 days (or a lesser period to be determined) after being transferred (apart from being transferred back to the original Registrar in cases where both Registrars so agree and/or where a decision in the dispute resolution process so directs).

1 A graphic representation of the life cycle of a typical gTLD Registered Name is located at http://www.icann.org/en/registrars/gtld-lifecycle.htm. This diagram may be useful to refer to for more information on the post-expiration status of domain names.

2 There are formal technical names for domain name statuses, arising out of the community-based Internet draft Request for Comments. The statuses required here are set by the Registrar. When a registration is in one of these statuses, the domain cannot be deleted and the registration cannot be modified. The Registrar must alter the status in order for any modification to occur.

3 There are many other potential ways to “infringe the legal rights” of others, and potential Registered Name Holders are encouraged to seek independent advice if they are concerned that the registration or use of a domain name may violate someone else’s rights.

4 There could be other jurisdictions that are able to decide a dispute about the use of a registered name, but those additional jurisdictions are not specified in the RAA.

https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy

General Information

All registrars must follow the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (often referred to as the “UDRP“). Under the policy, most types of trademark-based domain-name disputes must be resolved by agreement, court action, or arbitration before a registrar will cancel, suspend, or transfer a domain name. Disputes alleged to arise from abusive registrations of domain names (for example, cybersquatting) may be addressed by expedited administrative proceedings that the holder of trademark rights initiates by filing a complaint with an approved dispute-resolution service provider.

To invoke the policy, a trademark owner should either (a) file a complaint in a court of proper jurisdiction against the domain-name holder (or where appropriate an in-rem action concerning the domain name) or (b) in cases of abusive registration submit a complaint to an approved dispute-resolution service provider (see below for a list and links).

Principal Documents

The following documents provide details:

Information on Proceedings Commenced Under the Policy

Historical Documents Concerning the Policy

Chronology

Staff Reports

Proposed Implementation Documents (form posted for public comment September 29, 1999)

Public Comments Submitted (comment period September 29-October 13, 1999)