Chmod Değerleri Nedir?

Linux sunucularda dosya ve dizinlere erişim izinlerini yönetmek için kullanılan Chmod değerleri, üç basamaklı sayılar şeklinde ifade edilir. Bu değerler, dosya sahibi, grup kullanıcıları ve diğer kullanıcılar olmak üzere üç kategoriye ayrılır ve her birine farklı izinler tanımlanabilir.

Değerlerin Anlamı:

000: Hiçbir izin verilmemiştir. 001: Dosya veya dizin yalnızca çalıştırılabilir. 010: Sadece değiştirme izni vardır. 011: Hem değiştirilebilir hem de çalıştırılabilir. 100: Sadece okuma izni bulunmaktadır. 101: Okunabilir ve çalıştırılabilir. 110: Okuma ve değiştirme izinleri mevcuttur. 111: Okuma, değiştirme ve çalıştırma izinleri tanımlanmıştır.

Değerlerin Yorumlanması:

Eğer bu rakamları x, y ve z olarak adlandırırsak;

x: Dosyanın sahibi (owner) y: Dosyanın ait olduğu grup kullanıcıları (group) z: Sistemdeki diğer tüm kullanıcılar

İzinler şu şekilde puanlandırılır:

Çalıştırma izni = 1 Değiştirme izni = 2 Okuma izni = 4

Örneğin, chmod 755 komutunu ele alalım;

x = 7 (4 + 2 + 1 = 7, yani dosya sahibine okuma, değiştirme ve çalıştırma izinleri verilmiştir) y = 5 (4 + 1 = 5, bu da dosyanın bulunduğu grubun kullanıcılarına okuma ve çalıştırma izinleri olduğunu, ancak değiştirme izni olmadığını gösterir) z = 5 (4 + 1 = 5, bu da diğer tüm kullanıcılara okuma ve çalıştırma izinleri tanındığını, fakat değiştirme izni tanınmadığını ifade eder)

Bu bilgiler, Linux sunucularda dosya ve dizin izinlerinin nasıl ayarlandığı ve yorumlandığı konusunda temel bir anlayış sağlar.

Bu yardım makalesini yararlı buldunuz mu ?

En iyi hosting firması olan daha.net'in hosting hizmetlerine göz atın!

 daha.net Blog İçerikleri

Sunucu, hosting ve çeşitli ürünlerimiz ile ilgili yazılarımıza göz atabilir ve çözümlerimizi inceleyebilirsiniz!